Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) tinkamumo vertinimo vadovą

2016 m. liepos 12 d.
  • ECB siekia užtikrinti, kad priežiūros politika, kuri bus taikoma vertinant IUS, būtų nuosekli, veiksminga ir skaidri.
  • Paskelbus Vadovą baigiamos viešos konsultacijos.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė Vadovą dėl institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) pripažinimo rizikos ribojimo tikslais metodikos. Juo siekiama užtikrinti, kad priežiūros politika, kuri bus taikoma vertinant IUS, būtų nuosekli, veiksminga ir skaidri. Paskelbus Vadovą baigiamos viešos konsultacijos.

Pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą (KRR) IUS reiškia pagal sutartį arba įstatuose nustatytą bankų grupės susitarimą saugoti IUS priklausančias įstaigas ir visų pirma užtikrinti jų likvidumą ir mokumą. Pripažinus institucinę užtikrinimo sistemą, jai priklausančioms įstaigoms taikomi ne tokie griežti rizikos ribojimo reikalavimai, kokie būtų taikomi atskiriems bankams. Šiuo metu panaši tvarka taikoma konsoliduotoms bankų grupėms. Tokia tvarka gali būti taikoma tik tuo atveju, jei tenkinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai, t. y. jei, iškilus poreikiui, IUS gebės suteikti paramą su sunkumais susidūrusioms savo narėms.

Vadove nustatyta tvarka, kuria ECB vadovausis vertindamas atitiktį minėtiems reikalavimams. Galutinį sprendimą suteikti IUS statusą ECB priims kiekvieną atvejį įvertinęs atskirai pagal ECB vadove nustatytus kriterijus.

Galutiniame ECB vadovo tekste atsižvelgta į suinteresuotųjų subjektų pastabas, gautas per konsultacijas. Pastabos kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pareiškimu taip pat paskelbtos bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

Kontaktai žiniasklaidai