Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n ohjeet laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinnista julkaistu

12.7.2016
  • Tarkoituksena on yhtenäistää, tehostaa ja selkeyttää valvontaperiaatteita, joita sovelletaan laitosten suojajärjestelmien arvioinnissa.
  • Julkaistuissa ohjeissa on otettu huomioon julkisen kuulemisen tulokset.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti tänään ohjeet vakavaraisuushallinnassa käytettäville laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista. Ohjeiden tarkoituksena on yhtenäistää, tehostaa ja selkeyttää valvontaperiaatteita, joita sovelletaan laitosten suojajärjestelmien arvioinnissa. Ennen ohjeiden viimeistelyä ohjeluonnoksesta järjestettiin julkinen kuuleminen.

Laitosten suojajärjestelmä määritellään vakavaraisuusasetuksessa pankkiryhmän sopimusperusteiseksi tai lakisääteiseksi järjestelmäksi, joka suojelee jäsenlaitoksia ja varmistaa ennen kaikkea niiden likviditeetin ja vakavaraisuuden. Hyväksynnän myötä laitosten suojajärjestelmän yksittäisiin jäsenlaitoksiin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset kevenevät hiukan – samaan tapaan kuin pankkiryhmittymään kuuluvilla yhteisöillä. Helpotukset ovat mahdollisia ainoastaan, jos lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät. Laitosten suojajärjestelmän on esimerkiksi pystyttävä tukemaan vaikeuksissa olevia jäsenlaitoksia.

Ohjeissa määritetään, miten EKP arvioi, täyttyvätkö säädetyt edellytykset. EKP tekee lopullisen päätöksensä laitosten suojajärjestelmän hyväksymisestä tapauskohtaisesti ohjeissa määritettyjen arviointiperiaatteiden perusteella.

Ohjeiden lopullisessa versiossa on otettu huomioon julkisen kuulemisen yhteydessä saadut kommentit. Kommentit ja niistä laadittu palautekooste on julkaistu verkossa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä