Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab juhendi krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikkuse hindamise kohta

12. juuli 2016
  • EKP eesmärk on tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamisel kohaldatavate järelevalvepõhimõtete ühtsus, tõhusus ja läbipaistvus.
  • Juhendi avaldamine lõpetab avaliku konsultatsiooni protsessi.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna EKP juhendi põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil. Dokumendi eesmärk on tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamisel kohaldatavate järelevalvepõhimõtete ühtsus, tõhusus ja läbipaistvus. Juhendi avaldamisega lõpeb avaliku konsultatsiooni protsess.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem on kapitalinõuete määruses määratletud pangagrupi lepingulise või õigusliku kohustusi reguleeriva korraldusena, mis kaitseb oma liikmeid ning eelkõige tagab nende likviidsuse ja maksevõime. Kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamine tähendab nende liikmete jaoks, et osasid pankade suhtes kehtivaid usaldatavusnõudeid rakendatakse nende suhtes leebemalt. See on võrreldav konsolideeritud pangagrupi üksuste käsitlemisega. Selline toimimine on põhjendatud üksnes juhul, kui täidetakse õigusaktides sätestatud nõudeid, näiteks peab krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem olema võimeline toetama oma raskustes olevaid liikmeid.

Juhendis nähakse ette põhimõtted, mida EKP peab nende nõuete täitmise hindamisel järgima. Lõplik otsus kaitseskeemi staatuse andmise kohta tehakse juhtumipõhiselt, võttes arvesse EKP juhendis esitatud üksikasjalikku korda.

EKP juhendi lõppversioon kajastab huvitatud isikutelt avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi. Märkused koos tagasiside vormiga on avaldatud ka EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine