Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert gids over de beoordeling van de aanvaardbaarheid van institutionele protectiestelsels (IPS's)

12 juli 2016
  • De ECB beoogt de coherentie, effectiviteit en transparantie ten aanzien van het toezichtsbeleid dat zal worden toegepast bij de beoordeling van institutionele protectiestelsels (IPS's), te waarborgen
  • De publicatie markeert het einde van het proces van openbare raadpleging

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de Gids van de ECB inzake de benadering ten aanzien van de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden. Het document beoogt de coherentie, effectiviteit en transparantie ten aanzien van het toezichtsbeleid dat zal worden toegepast bij de beoordeling van institutionele protectiestelsels, te waarborgen. De publicatie van de Gids markeert het einde van het proces van openbare raadpleging.

Een IPS wordt in de Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation of CRR) gedefinieerd als een contractuele of wettelijke aansprakelijksheidsregeling van een groep banken waardoor de lidinstellingen en met name hun liquiditeit en solventie, worden beschermd. De erkenning van een IPS leidt ertoe dat voor de lidinstellingen van een IPS enkele van de op individuele banken toegepaste prudentiële vereisten worden versoepeld, vergelijkbaar met de wijze waarop de entiteiten van een geconsolideerde bankgroep worden behandeld. Een dergelijke behandeling is uitsluitend gerechtvaardigd indien wordt voldaan aan de in de wetgeving vastgelegde vereisten, zoals het vermogen van het IPS de leden ervan die in moeilijkheden verkeren, steun te verlenen.

In de Gids wordt de benadering uiteengezet die door de ECB zal worden aangehouden bij het beoordelen of aan deze vereisten is voldaan. Het uiteindelijke besluit om de IPS-status toe te kennen zal per individueel geval worden genomen op grond van de criteria die in de Gids van de ECB zijn opgenomen.

De definitieve versie van de Gids van de ECB weerspiegelt de commentaren die tijdens de raadpleging van belanghebbenden zijn ontvangen. Deze reacties zijn, samen met een feedbackdocument, ook gepubliceerd op de website van het Bankentoezicht van de ECB.

Media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders