Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila vodnik o ocenjevanju primernosti institucionalnih shem za zaščito vlog

12. julij 2016
  • Cilj ECB je zagotoviti, da se bodo nadzorne politike pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog uporabljale enotno, učinkovito in transparentno.
  • Z objavo se zaključuje proces javnega posvetovanja.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila Vodnik o pristopu pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog za bonitetne namene. Cilj tega dokumenta je zagotoviti, da se bodo nadzorne politike pri ocenjevanju uporabljale enotno, učinkovito in transparentno. Z objavo vodnika se končuje proces javnega posvetovanja.

Institucionalna shema za zaščito vlog je v uredbi o kapitalskih zahtevah opredeljena kot pogodbeno ali zakonsko določena ureditev odgovornosti skupine bank, ki ščiti članice skupine ter zlasti zagotavlja njihovo likvidnost in solventnost. Če je shema priznana, se za članice sheme sprostijo nekatere bonitetne zahteve, ki veljajo za posamezne banke, kar je primerljivo pristopu, ki se uporablja pri obravnavi subjektov v konsolidirani bančni skupini. Takšna obravnava je upravičena samo v primeru, da so izpolnjene zahteve, ki so določene v zakonodaji, kot je na primer sposobnost sheme, da pomaga članici, ki zaide v težave.

Vodnik opredeljuje pristop, po katerem bo ECB ocenjevala, ali so te zahteve izpolnjene. Končna odločitev o odobritvi statusa institucionalne sheme za zaščito vlog bo sprejeta za vsak primer posebej glede na merila, ki so določena v vodniku ECB.

V končni verziji vodnika ECB so upoštevane pripombe, ki so jih med posvetovanjem dale zainteresirane strani. Pripombe so skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje ravno tako objavljene na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo