Menu

Uzraudzības valdes loceklis (ECB pārstāvis)

Interešu jomas

  • Banku tirgus integrācija
  • Banku sektora konsolidācija
  • Uzraudzības procesu vienkāršošana
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jautājumi

Izglītība

1991
Maģistra grāds politikas filozofijā, L'université Paris-1 Sorbonne, Francija
1979–1984
École normale supérieure, Senkloda (Francija), humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, ieguvis filozofijas profesora nosaukumu, pēcdiploma studijas ekonomikas teoriju vēsturē

Profesionālā karjera

Kopš 2019. gada septembra
Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes loceklis (ECB pārstāvis)
Kopš 2020. gada aprīļa
Uzraudzības valdes Vadības komitejas loceklis
2014–2019
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Francijas Uzraudzības un sanācijas iestāde), ģenerālsekretārs
2010–2013
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ģenerālsekretāra vietnieks
2008–2010
Commission Bancaire ģenerālsekretāra vietnieks
2000–2008
Commission Bancaire Juridiskā direktorāta vadītājs
1993–1999
Commission Bancaire Juridiskā sekretariāta vadītāja vietnieks un vadītājs
1988–1993
Banque de France Banku darbības regulējuma nodaļas darbinieks

Citi amati

2007-2020
Bāzeles komitejas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu atbildīgās ekspertu grupas priekšsēdētājs

Atzinības raksti un apbalvojumi

2017
Francijas Goda leģiona ordeņa kavalieris