Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси

2 юни 2017 г.
  • Консултация относно възможността за предлагане на изменения и възможни подобрения
  • Консултацията започва от днес и продължава до 20 юли 2017 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява публична консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Целта на консултацията, предвидена в член 17 от регламента, е заинтересованите страни да представят коментари, които да послужат за оценка на евентуални подобрения. Коментарите ще предоставят на ЕЦБ важна информация, когато тя изготвя, ако счете за подходящо, официална актуализация на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Прегледът ще бъде съсредоточен върху методологията и критериите за изчисляване на начисляваната на всяка поднадзорна банка и група годишна надзорна такса.

Консултацията започва от днес и продължава до 20 юли 2017 г. Документът за консултация и често задавани въпроси са налични на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Медиите могат да се обръщат за информация към Никос Керанис, тел.: +49 69 1344 7806.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал