Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси

2 юни 2017 г.
  • Консултация относно възможността за предлагане на изменения и възможни подобрения
  • Консултацията започва от днес и продължава до 20 юли 2017 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява публична консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Целта на консултацията, предвидена в член 17 от регламента, е заинтересованите страни да представят коментари, които да послужат за оценка на евентуални подобрения. Коментарите ще предоставят на ЕЦБ важна информация, когато тя изготвя, ако счете за подходящо, официална актуализация на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Прегледът ще бъде съсредоточен върху методологията и критериите за изчисляване на начисляваната на всяка поднадзорна банка и група годишна надзорна такса.

Консултацията започва от днес и продължава до 20 юли 2017 г. Документът за консултация и често задавани въпроси са налични на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Медиите могат да се обръщат за информация към Никос Керанис, тел.: +49 69 1344 7806.

Данни за контакт за медиите