Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP juhendis selgitatakse järelevalvekriteeriumeid ja -menetlusi, mida rakendatakse pankade juhtorganite liikmete sobivuse hindamisel

15. mai 2017
  • EKP avaldab sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi.
  • Juhendis täpsustatakse järelevalvekriteeriumeid ja -menetlusi, mida rakendatakse pankade juhtorganite liikmete sobivuse hindamisel.
  • Juhendi avaldamine lõpetab avaliku konsultatsiooni protsessi.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma juhendi sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta. Dokumendis selgitatakse, kuidas EKP pangandusjärelevalve tagab sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kriteeriumide kohaldamisel järjepidevuse, et kehtestada ühised järelevalvetavad pankade juhtorganitesse (näiteks tegevjuhi ametikohale või mitte-tegevjuhtkonnas olevale ametikohale) kandideerivate isikute kvalifikatsiooni, oskuste ja nõuetele vastavuse hindamisel. Samuti parandatakse juhendi abil EKP pangandusjärelevalve hindamiskriteeriumide ning järelevalvetavade ja -menetluste selgust ja arusaadavust.

Juhendi avaldamine lõpetab avaliku konsultatsiooni protsessi, mille tulemusel on juhendisse muu hulgas lisatud täpsustusi juhtorgani liikmetelt eeldatava töökogemuse ja ametiülesannetele pühendatava aja kohta. Samuti käsitletakse üksikasjalikumalt võimalikke huvide konflikte.

Pankade tippjuhtimise kõrge kvaliteet on otsustava tähtsusega nii pankade enda kui ka kogu pangandussüsteemi stabiilsuse tagamisel. Ehkki esmane vastutus selle eest lasub pankadel, on EKP pangandusjärelevalve ülesandeks hinnata, kas pangad täidavad hea juhtimise kaitseks kehtestatud eeskirju, sealhulgas juhtorgani liikmete sobivuskriteeriumeid. Juhendi avaldamine aitab pankadel paremini järgida EKP pangandusjärelevalve tegevuspõhimõtteid ja hõlpsamalt mõista hindamisprotsesse.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel kohaldab EKP pangandusjärelevalve Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte eeldades, et need on üle võetud euroala 19 riigi õigusesse. Kui ELi õigus annab liikmesriikidele liidu õiguse ülevõtmisel otsustusruumi, võivad riikide õigusaktide sätetes säilida erinevused. Erinevustele ruumi jättes on juhendi eesmärk siiski ühtlustada sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel rakendatavaid järelevalvetavasid.

Juhendi koostamisel ja konsultatsiooniprotsessi käigus tegi EKP tihedat koostööd Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA). EKP juhend on kooskõlas EBA ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste eelnõudega, mis käsitlevad juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamist ning mis on läbinud EBA algatatud avaliku konsultatsiooni. Konsultatsioonijärgsed võimalikud muudatused nendes suunistes võivad kaasa tuua muudatusi ka EKP pangandusjärelevalve tegevuspõhimõtetes, tavades ja menetlustes ning ühtlasi EKP juhendis. Juhend on mõeldud praktilise abivahendina, mida ajakohastatakse korrapäraselt, nii et see kajastaks muudatusi ja praktikas omandatud uusi kogemusi.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel: +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine