Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Nacionālās pilnvaras, ko īsteno ECB

Lielākā daļa ECB uzraudzības pilnvaru, piemēram, VUM regulā vai Kapitāla prasību direktīvā un regulā noteiktās pilnvaras, balstītas ES tiesību aktos. ECB piemēro šīs pilnvaras visām nozīmīgajām bankām, uz ko attiecas Eiropas banku uzraudzība. ECB turklāt īsteno noteiktas pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kuras nav skaidri norādītas ES tiesību aktos. Šīs nacionālās pilnvaras nav saskaņotas Eiropas līmenī un attiecas tikai uz bankām tajā valstī, kurā ir spēkā attiecīgie valsts tiesību akti.

Nacionālās pilnvaras var ietvert pilnvaras apstiprināt:

  • banku apvienošanos
  • aktīvu vai pasīvu iegādi vai pārdošanu
  • banku statūtu grozījumus
  • ārpakalpojumu projektus
  • darbības trešajās valstīs
Visaptverošs ECB pašlaik īstenoto nacionālo pilnvaru saraksts

ECB tieši uzraudzītajām bankām parasti jāiesniedz ECB jebkādi ar šīm pilnvarām saistīti pieprasījumi, pieteikumi vai paziņojumi (sk. bankām nosūtīto kontaktpunkta vēstuli). ECB pēc tam nosūta uzraudzības lēmumu attiecīgajai bankai, ar ko tā atļauj veikt plānoto darbību vai iebilst pret to. Dažos gadījumos, ja uzraudzības iestāde noteiktā termiņā neiebilst, tas tiek uzskatīts par netiešu atļauju. Šajos gadījumos ECB nav jāpieņem uzraudzības lēmums. Valstu tiesību aktos var būt noteiktas arī papildu prasības bankām un konkrēti kritēriji uzraudzības novērtējumam.

Kontaktpunkta vēstule

Aktualizēta informācija par konkrētiem jautājumiem

Pilnvaras attiecībā uz nodrošinātajām obligācijām

Kad 2017. gadā bankām tika nosūtīta kontaktpunkta vēstule, joprojām notika apspriedes par kompetenču sadalījumu starp ECB un valstu kompetentajām iestādēm attiecībā uz nodrošināto obligāciju emisiju. 2018. gadā ECB sadarbībā ar Eiropas Komisiju šajā jautājumā sniedza turpmāku skaidrojumu.

ECB kompetencē ir pieņemt lēmumus par nodrošināto obligāciju emisijas vispārējo atļauju, ja tas noteikts valsts tiesību aktos.

Tajās valstīs, kurās nodrošināto obligāciju emisijai papildus vispārējai banku darbības licencei nepieciešama vispārējā atļauja (piemēram, Austrijā, Beļģijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Kiprā, Luksemburgā un Somijā), ECB pieņem lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu. ECB kompetence šajā jomā saistīta ar tās ekskluzīvo kompetenci piešķirt atļaujas nozīmīgajām un mazāk nozīmīgajām iestādēm kopējo procedūru ietvaros (izņemot attiecībā uz Beļģiju). Tādējādi kredītiestādēm, kuras plāno pieteikties uz vispārēju atļauju emitēt nodrošinātās obligācijas, pieteikums jāiesniedz attiecīgajai VKI saskaņā ar kredītiestādes darbības atļaujas piešķiršanas procedūru.

Tajās valstīs, kurās uz nodrošināto obligāciju emisiju attiecas vispārējā banku darbības licence, iepriekšminētais skaidrojums neietver nekādas ECB un VKI kompetences pārmaiņas. VKI arī saglabā ekskluzīvu kompetenci izsniegt atļaujas saistībā ar individuālām emisijas programmām vai nodrošināto obligāciju emisiju un veikt nodrošināto obligāciju pastāvīgo uzraudzību.

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing