Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Ħarsa ġenerali lejn l-LSI

Istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs) jinsabu f’kull pajjiż li jipparteċipa fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU). Filwaqt li s-sehem tas-suq tal-LSIs fis-sistemi bankarji nazzjonali jvarja b’mod konsiderevoli bejn dawn il-pajjiżi, l-attivitajiet tal-LSI għandhom it-tendenza li jkunu aktar ikkonċentrati ġeografikament minn dawk ta’ istituzzjonijiet sinifikanti (SIs). Ħafna LSIs jipprovdu servizzi lil komunitajiet jew reġjuni iżgħar, skont fejn jinsabu. Barra minn hekk, il-portafolli tal-prodotti offruti mill-LSIs normalment ikunu aktar ristretti u aktar speċjalizzati minn dawk offruti mill-SIs. Is-segmenti li fihom jispeċjalizzaw xi LSIs jinkludu l-finanzjament tal-karozzi, attività bankarja ipotearja, is-self lil setturi speċifiċi, u l-provvista ta’ servizzi ta’ titoli.

Kemm hawn taħt kif ukoll fir- Rapport dwar is-Superviżjoni tal-LSI tal-BĊE se ssib tagħrif aktar dettaljat dwar l-LSIs fl-Ewropa. Hija inkluża wkoll informazzjoni speċifika dwar l-Iskemi ta’ Protezzjoni Istituzzjonali (IPSs), peress li għadd kbir ta’ LSIs huma membri ta’ IPS.

Ħarsa ġenerali lejn is-settur tal-LSI

Is-settur tal-LSI fl-Ewropa jikkonsisti f’madwar 2,000 entità bankarja fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni. 250 entità oħra qed jaġixxu bħala sussidjarji ta’ LSIs oħra, filwaqt li bejn wieħed u ieħor 60 LSI qed joperaw bħala fergħat individwali. Dan jammonta għal madwar 2,400 entità li huma ssorveljati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs) tal-21 pajjiż parteċipant. Il-biċċa l-kbira tas-settur tal-LSI għadu kkonċentrat fil-Ġermanja, fl-Awstrija u fl-Italja, fejn hemm sistemi kbar deċentralizzati ta’ tfaddil u/jew banek kooperattivi.

Settur LSI skont il-pajjiż

(numru ta’ entitajiet u assi totali)

Sa Diċembru 2021

Sors: Kalkoli tal-BĊE bbażati fuq il-klassifikazzjoni tal-mudell tan-negozju intern tal-MSU.
Nota: In-numru ta’ LSIs u friegħi fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni (inklużi l-Infrastrutturi tas-Suq Finanzjarju (FMIs))

Mhuwiex biss is-sehem tas-suq tas-settur tal-LSI li jvarja b’mod konsiderevoli bejn il-pajjiżi parteċipanti — l-istess jgħodd għall-mudelli ta’ negozju predominanti tal-LSI fil-livell nazzjonali. Dan jinkludi l-preżenza ta’ LSIs f’varjetà ta’ segmenti dinamiċi tas-suq, minn kreditu għall-konsumatur u self ta’ proprjetà immobbli għall-banek privati u l-ġestjoni tal-assi. L-attivitajiet tal-LSI għandhom it-tendenza li jkunu aktar ġeografikament ikkonċentrati minn dawk tal-SIs, bis-self bl-imnut ikun il-mudell tan-negozju predominanti.

Settur LSI skont il-mudell tan-negozju fil-pajjiżi parteċipanti

(skont in-numru ta’ entitajiet)

Sa Diċembru 2021

Sors: Kalkoli tal-BĊE.
Nota: In-numru ta’ LSIs u friegħi fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni (inklużi l-IFMIs).

Għal aktar tagħrif dwar is-settur tal-LSI, jekk jogħġbok irreferi għall-pubblikazzjonijiet tal-BĊE li ġejjin:

Ħarsa ġenerali lejn l-IPS

Skema ta' protezzjoni istituzzjonali (IPS) hija ddefinita fir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (CRR) bħala arranġament ta’ responsabbiltà kuntrattwali jew statutorju li i) jipproteġi l-istituzzjonijiet membri tagħha, u ii) tiżgura li għandhom il-likwidità u s-solvenza meħtieġa biex jevitaw il-falliment meta meħtieġ. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, f’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fis-CRR, jirrinunzjaw rekwiżiti prudenzjali magħżula – pereżempju dwar il-likwidità skont l-Artikolu 8(4) tas-CRR jew meta jikkunsidraw skoperturi intragrupp fil-kalkolu tal-ammonti ta’ skoperturi ponderati għar-riskju skont l-Artikolu 113(7) tas-CRR – jew jippermettu ċerti derogi (eż. l-applikazzjoni ta’ flussi ta’ ħruġ aktar baxxi u perċentwali ogħla ta’ dħul għall-kalkolu tal-LCR (l-Artikoli 422(8) u 425(4) tas-CRR) għall-istituzzjonijiet membri tal-IPS.

L-IPSs bħalissa huma rikonoxxuti għall-finijiet tas-CRR f’erba’ pajjiżi li jipparteċipaw fil-MSU: L-Awstrija, il-Ġermanja, l-Italja u Spanja. Ir-rilevanza tal-IPSs hija sinifikanti, minħabba li l-membri tagħhom jammontaw għal madwar 50% tal-banek taż-żona tal-euro u għandhom madwar 10% tal-assi totali tas-sistema bankarja. Fil-fatt, kemm l-SIs kif ukoll l-LSIs taħt is-superviżjoni bankarja tal-BĊE spiss ikunu membri tal-istess IPS. Iż-żewġ setturi ewlenin koperti mill-IPS fl-erba’ pajjiżi taż-żona tal-euro inkwistjoni huma l-kooperattivi u l-banek tat-tfaddil.

Fl-2016 il-BĊE ppubblika linji gwida dwar kif jiġu vvalutati l-iskemi ta’ protezzjoni istituzzjonali (IPSs) u jiġu kkoordinati l-attivitajiet tal-BĊE u l-ANK f’dan ir-rigward. Il-linji gwida jiżguraw li l-BĊE u l-ANK jivvalutaw applikazzjonijiet ġodda tal-IPS b'mod armonizzat filwaqt li jimmonitorjaw b'mod konsistenti l-IPSs biex jiżguraw li jaderixxu mar-rekwiżiti legali.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)