Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB didelio masto peržiūra didina bankų vidaus modelių patikimumą ir palyginamumą

2021 m. balandžio 19 d.

  • ECB įvertino vidaus modelius, kuriuos bankai naudoja pagal riziką įvertintam turtui apskaičiuoti atsižvelgiant į kredito, rinkos ir sandorio šalies riziką.
  • Didelio masto peržiūros metu buvo tikrinama, ar bankai laikosi taisyklių ir ar nuosekliai taiko vidaus modelius.
  • Dėl atliktos peržiūros per pastaruosius trejus metus pagal riziką įvertintas turtas padidintas 275 mlrd. eurų ir nustatyta daugiau kaip 5 000 trūkumų, kuriuos bankai turi pašalinti.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė tikslinės vidaus modelių peržiūros (TVMP) rezultatus. Stambūs ir sudėtingesnės struktūros bankai paprastai taiko vidaus modelius, kad nustatytų dalį pagal riziką įvertinto turto, pagal kurį bankai apskaičiuoja savo kapitalo poreikius.

Šia peržiūra siekta užtikrinti, kad vidaus modeliai atitiktų taisykles ir kad rezultatai, gauti juos taikant, skirtųsi tik tada, jei skiriasi prisiimta rizika. Kitaip tariant, atlikus TVMP buvo sumažintas ne dėl rizikos atsirandantis rezultatų, gaunamų taikant modelius, nevienodumas. TVMP yra didžiausias ECB Bankų priežiūros tarnybos kada nors vykdytas projektas – 65 svarbiuose vidaus modelius naudojančiuose bankuose atlikta 200 tyrimų.

„Ši didelio masto peržiūra yra didžiausias ECB kada nors vykdytas projektas. Juo užtikrinama, kad vidaus modeliai būtų patikimi, o rezultatai, gauti juos taikant, – palyginami. Taip šiuo projektu prisidedama prie vienodų sąlygų Europos bankų sektoriuje užtikrinimo“, – sakė ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria. „Tai patvirtina, kad nuosekliai taikyti vidaus modelius įmanoma net ir tokioje didelėje priežiūros srityje kaip bankų sąjunga. Bankai imasi priemonių, kad ištaisytų trūkumus ir visiškai atitiktų reikalavimus. Šiuo atžvilgiu jiems bus naudingas mūsų vadovas dėl vidaus modelių.“

ECB nustatė daugiau kaip 5 000 trūkumų ir nurodė imtis privalomų priežiūros priemonių – bankai per nustatytą terminą turėjo imtis taisomųjų veiksmų. Pritaikius šias priemones, tirtų modelių atveju pagal riziką įvertintas turtas padidėjo 12 %, t. y. maždaug 275 mlrd. eurų. Kitaip tariant – kadangi per TVMP buvo nustatyta, kad bankai prisiėmė didesnę riziką, nei buvo anksčiau apskaičiavę, vidaus modelius naudojančių bankų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) rodiklis 2018–2021 m. dėl TVMP sumažėjo vidutiniškai apie 70 bazinių punktų.

Atlikus TVMP buvo patvirtinta, kad bankai gali ir toliau taikyti vidaus modelius pagal riziką įvertintam turtui apskaičiuoti, bet su sąlyga, kad per nurodytą terminą pašalins nustatytus trūkumus, t. y. vėl visiškai tenkins teisinius reikalavimus. Ateityje bankai turės toliau investuoti į aukštos kokybės modelius. Šiuo tikslu ypač svarbu, kad bankai toliau gerintų savo vidaus patvirtinimo tvarką. ECB savo ruožtu tęs griežtą rizika pagrįstą vidaus modelių priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad bankai visuomet atitiktų tokių modelių naudojimui keliamus reikalavimus.

Geri vidaus modeliai yra patikimo rizikos valdymo pagrindas. Naudodami reikalavimus atitinkančius modelius, bankai bus geriau pasirengę valdyti riziką ne tik įprastomis ekonominėmis sąlygomis, bet ir išskirtinių sukrėtimų atveju.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti François Peyratout, tel. +49 172 8632 119.

Pastabos

  • Bankas savo pagal riziką įvertintą turtą gali apskaičiuoti vietoj standartizuotų metodų naudodamas vidaus modelius.
  • Kad bankas galėtų taikyti vidaus modelius pagal riziką įvertintam turtui apskaičiuoti, juos pirmiausia turi patvirtinti ECB Bankų priežiūros tarnyba. Patvirtinti bankų vidaus modeliai vėliau yra tikrinami (pvz., vykdant TVMP projektą), be to, ECB Bankų priežiūros tarnyba vykdo nuolatinį tokių modelių stebėjimą. Taip priežiūros institucija tikrina, ar bankas atitinka vidaus modelių naudojimui keliamus reikalavimus.
  • TVMP pradėta 2016 m. kaip vienkartinis didelio masto projektas, kurio tikslas – pašalinti galimus neatitikimus, atsirandančius naudojant sudėtingus vidaus modelius, ir sumažinti nepagrįstą (t. y. atsirandantį ne dėl rizikos) modelių rezultatų nevienodumą.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus