Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB z obsežnim pregledom povečuje zanesljivost in primerljivost notranjih modelov bank

19. april 2021

  • ECB je ocenila notranje modele, ki jih banke uporabljajo za izračunavanje tveganju prilagojene aktive za kreditno in tržno tveganje ter kreditno tveganje nasprotne stranke.
  • V obsežnem pregledu je ECB preverila, ali banke spoštujejo pravila in enotno uporabljajo notranje modele.
  • Zaradi pregleda so banke v zadnjih treh letih povečale tveganju prilagojeno aktivo za skupno 275 milijard EUR. Ugotovljenih je bilo več kot 5.000 pomanjkljivosti, ki jih morajo banke odpraviti.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila rezultate ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov (TRIM). Velike in kompleksnejše banke navadno uporabljajo notranje modele, da bi določile nekatera tveganju prilagojena sredstva, na podlagi katerih izračunavajo svoje kapitalske potrebe.

Namen pregleda je bil zagotoviti, da notranji modeli izpolnjujejo pravila in različne rezultate izračunajo samo takrat, ko se razlikujejo tveganja, na katerih temelji izračun. Povedano drugače, s projektom TRIM se je zmanjšala variabilnost v rezultatih modelov, ki ne temelji na tveganjih. Z 200 pregledi na kraju samem v 65 pomembnih bankah, ki uporabljajo notranje modele, je TRIM največji projekt, ki ga je ECB kdajkoli izvedla v okviru bančnega nadzora.

»Ta obsežni projekt, ki je za ECB največji doslej, prispeva k enakim pogojem delovanja v evropskem bančništvu, saj zagotavlja, da so notranji modeli zanesljivi, njihovi rezultati pa primerljivi,« je dejal Andrea Enria, predsednik Nadzornega odbora ECB. »Projekt je potrdil, da je enotna uporaba notranjih modelov mogoča celo v tako velikem območju bančnega nadzora, kot je bančna unija. Banke zdaj odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti in sprejemajo ukrepe, da bi v celoti izpolnjevale nadzorniške zahteve. Pri tem jim bo v pomoč tudi naš vodnik za notranje modele.«

ECB je oblikovala več kot 5.000 ugotovitev in sprejela zavezujoče nadzorniške ukrepe za banke, ki morajo do predvidenih rokov sprejeti korektivne ukrepe. Zaradi teh ukrepov se je tveganju prilagojena aktiva za notranje modele, zajete v projektu TRIM, povečala za skupno 12% oziroma približno 275 milijard EUR. Z drugimi besedami, v projektu je bilo ugotovljeno, da so banke imele več tveganj, kot so ocenjevale pred pregledom, zato se je njihov količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v obdobju 2018–2021 v povprečju zmanjšal za okrog 70 bazičnih točk.

Projekt TRIM je potrdil, da banke za izračunavanje tveganju prilagojene aktive lahko še naprej uporabljajo notranje modele, če do roka odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti in tako v celoti izpolnjujejo pravne zahteve. V prihodnje bodo banke zato morale nadaljevati vlaganja v razvoj visokokakovostnih modelov. V ta namen je zlasti pomembno, da dodatno okrepijo svojo funkcijo notranje validacije. Na svoji strani pa bo ECB še naprej dosledno izvajala na tveganjih temelječ nadzor notranjih modelov in skrbela, da banke ves čas izpolnjujejo zahteve za uporabo teh modelov.

Dobri notranji modeli so temeljni pogoj za zanesljivo upravljanje tveganj. Z uskladitvijo modelov z zakonodajo banke povečajo svojo sposobnost, da učinkovito upravljajo tveganja v normalnih gospodarskih razmerah in uspešno premagujejo šoke v obdobjih pretresov.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je François Peyratout, tel. +49 172 8632 119.

Opombe

  • Notranje modele lahko banke uporabljajo za izračun tveganju prilagojene aktive namesto standardiziranih formul.
  • Če želi banka za izračunavanje tveganju prilagojene aktive uporabljati notranje modele, mora najprej pridobiti dovoljenje bančnega nadzora v ECB. Zatem se modeli preverjajo v pregledih notranjih modelov (kakršni so bili izvedeni v okviru projekta TRIM) in s tekočim spremljanjem modelov, ki ga izvaja bančni nadzor v ECB. Tako nadzorniki preverjajo, ali banka izpolnjuje zahteve za uporabo notranjih modelov.
  • Projekt TRIM se je začel leta 2016 kot enkraten obsežen pregled s ciljem odpraviti razhajanja, do katerih prihaja zaradi uporabe kompleksnih notranjih modelov, in zmanjšati neupravičene razlike (takšne, ki ne temeljijo na tveganjih) v rezultatih modelov.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo