Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB je proveo opsežnu provjeru kojom pridonosi pouzdanosti i usporedivosti internih modela banaka

19. travnja 2021.

  • ESB je ocijenio interne modele kojima se banke služe u izračunu imovine ponderirane rizikom za kreditni i tržišni rizik te rizik druge ugovorne strane.
  • Provedena je opsežna provjera usklađenosti banaka s propisima i njihove međusobne usklađenosti u primjeni internih modela.
  • Provjera je dovela do povećanja imovine ponderirane rizikom od 275 mlrd. EUR u protekle tri godine i više od 5000 nalaza koje banke trebaju ispraviti.

Europska središnja banka (ESB) danas je objavila rezultate ciljane provjere internih modela (engl. targeted review of internal models, TRIM). Velike i složenije banke obično se služe internim modelima za izračun dijela svoje imovine ponderirane rizikom, na temelju koje banke računaju svoje potrebe za kapitalom.

Cilj TRIM‑a interni su modeli koji su u skladu s propisima i kojima se dobivaju različiti rezultati samo ako su odnosni rizici različiti. Drugim riječima, TRIM‑om je smanjena varijabilnost izlaznih podataka modela koja ne proizlazi iz rizika. U sklopu TRIM‑a provedeno je 200 provjera na licu mjesta u 65 značajnih banaka koje se služe internim modelima, zbog čega je TRIM najveći dosadašnji projekt nadzora banaka ESB‑a.

»Tim opsežnim postupkom, najvećim dosadašnjim projektom ESB‑a, pridonosimo stvaranju jednakih uvjeta poslovanja u europskom bankarstvu jer provjeravamo pouzdanost modela i usporedivost njihovih rezultata«, rekao je predsjednik Nadzornog odbora ESB‑a Andrea Enria. »Njime je potvrđeno da je usklađena primjena internih modela moguća čak i na toliko velikom nadzornom području kao što je bankovna unija. Banke sada poduzimaju korake kako bi otklonile nedostatke i u potpunosti se uskladile sa zahtjevima. U tome će im pomoći naš vodič o internim modelima.«

ESB je izdao više od 5000 nalaza i odredio obvezujuće nadzorne mjere bankama, koje trebaju poduzeti korektivne mjere u zadanim rokovima. Zbog tih nadzornih mjera TRIM je doveo do povećanja imovine ponderirane rizikom od 12 %, odnosno 275 mlrd. EUR, za provjerene modele. Drugim riječima, zato što je TRIM‑om utvrđeno da su banke izloženije rizicima nego što su same prethodno procijenile, stopa redovnog osnovnog kapitala banaka izračunana internim modelima zbog TRIM‑a se u prosjeku smanjila za 70 baznih bodova u razdoblju od 2018. do 2021.

TRIM‑om je potvrđeno da se banke mogu i dalje služiti internim modelima za izračun imovine ponderirane rizikom ako u zadanim rokovima otklone utvrđene nedostatke, tj. ako se ponovno u potpunosti usklade s pravnim zahtjevima. Banke će i ubuduće morati ulagati u visokokvalitetne modele. Iznimno je važno da u te svrhe ojačaju funkciju interne validacije. ESB će istodobno nastaviti sa zahtjevnim nadzorom internih modela prilagođenim rizicima kako bi banke kontinuirano ispunjavale zahtjeve povezane s upotrebom tih modela.

Dobri interni modeli osnova su za pouzdano upravljanje rizicima. Usklađivanje modela s propisima pomaže bankama da bolje upravljaju rizicima u uobičajenim gospodarskim okolnostima kao i da prebrode iznimne šokove.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Françoisu Peyratoutu, tel. +49 172 8632 119.

Napomene

  • Banka se u izračunu imovine ponderirane rizikom može služiti internim modelima umjesto standardiziranim formulama.
  • Za upotrebu internih modela u izračunu imovine ponderirane rizikom banci je potrebno početno odobrenje nadzora banaka ESB‑a. Nadzor banaka ESB‑a potom podvrgava interne modele banaka provjerama internih modela, npr. onima u sklopu projekta TRIM, te kontinuiranom praćenju. Nadzornici tako provjeravaju ispunjava li banka zahtjeve povezane s upotrebom internih modela.
  • TRIM je započeo 2016. kao jednokratni opsežni postupak radi otklanjanja eventualne neusklađenosti zbog upotrebe složenih internih modela i smanjivanja neopravdane varijabilnosti izlaznih podatka modela, tj. varijabilnosti koja ne proizlazi iz rizika.
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije
Prijava povreda, tzv. zviždanje