Menu

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda viešas konsultacijas dėl Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo 2 dalies

2018 m. rugsėjo 14 d.

  • 2 dalyje aptariami kapitalo reikalavimų ir verslo planų vertinimo kriterijai.
  • Konsultacijos vyks iki 2018 m. spalio 25 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) pradeda viešas konsultacijas dėl Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo („Licencijavimo vadovo“) 2 dalies. 2 dalis papildo 2018 m. kovo mėn. paskelbtą Licencijavimo vadovą, tad abu dokumentai turėtų būti taikomi kaip vienas nedalomas dokumentas. Licencijavimo vadovas parengtas kaip praktinė pagalbinė priemonė visiems, kas dalyvauja licencijų suteikimo procese, ir yra skirtas užtikrinti, kad licencijavimo ir vertinimo procedūra vyktų sklandžiai ir veiksmingai, tačiau jis nėra teisiškai privalomas dokumentas.

Licencijavimo vadovu siekiama užtikrinti, kad visi subjektai licencijavimo kriterijus suprastų vienodai – taip ECB vykdo savo įsipareigojimą užtikrinti priežiūros praktikos nuoseklumą visoje euro zonoje. Licencijavimo vadovo 2 dalyje apžvelgiami kapitalo reikalavimų ir veiklos programų, įskaitant verslo planus, vertinimo kriterijai.

Nors paraiškos gauti licenciją teikiamos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, jų vertinimas atliekamas kartu su ECB, kuris yra kompetentinga institucija, priimanti galutinį sprendimą suteikti, išplėsti arba panaikinti euro zonoje veikiančio banko veiklos leidimą. Viena iš ECB funkcijų paraiškų gauti licenciją vertinime – vertinti kapitalo poreikius. Todėl, siekiant užtikrinti, kad visame BPM būtų taikoma nuosekli praktika, Licencijavimo vadovo 2 dalyje paaiškinama ECB pozicija licencijos suteikimo metu rekomenduojamo turėti kapitalo klausimu.

2 dalyje taip pat apžvelgiami pagrindiniai priežiūros institucijoms rūpimi klausimai, susiję su veiklos programų vertinimu, pavyzdžiui, verslo modelis ir su juo susijusios rizikos profilis, kredito įstaigos padėtis ekonomikos kontekste ir jos verslo aplinka, įstaigos finansinės prognozės, organizacinės struktūros aiškumas ir veiksmingumas, bendrojo vidaus valdymo tvarka, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos bei IT infrastruktūra.

Pastabos dėl Licencijavimo vadovo 2 dalies gali būti teikiamos iki 2018 m. spalio 25 d. ECB į pastabas atsižvelgs rengdamas galutinę vadovo versiją ir paskelbs gautas pastabas apibendrinantį pareiškimą. Pagrindinius dokumentus – vadovo projektą, DUK ir viešų konsultacijų formą – rasite bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

Kontaktai žiniasklaidai