Menu

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je začela javno posvetovanje o drugem delu Vodnika za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence

14. september 2018

  • Drugi del se osredotoča na kriterije za ocenjevanje kapitalskih zahtev in poslovnih načrtov.
  • Posvetovanje bo potekalo do 25. oktobra 2018.

Evropska centralna banka (ECB) je danes začela javno posvetovanje o drugem delu Vodnika za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence (vodnik za pridobitev licence). Drugi del dopolnjuje vodnik za pridobitev licence, ki je bil objavljen marca 2018, zato je treba oba dokumenta brati skupaj kot en vodnik. Vodnik za pridobitev licence je zamišljen kot praktično orodje, ki je v pomoč vsem udeleženim v procesu izdaje dovoljenja ter zagotavlja nemoten in učinkovit postopek in ocenjevanje, vendar pa ni pravno zavezujoč.

Vodnik za pridobitev licence prispeva k enotni razlagi pogojev za izdajo licence, kar odraža zavezo ECB, da zagotavlja dosledne nadzorniške prakse v celotnem euroobmočju. Drugi del vodnika za pridobitev licence se osredotoča na kriterije za ocenjevanje kapitalskih zahtev in poslovnih načrtov.

Pristojni nacionalni organi so prva kontaktna točka v zvezi s prošnjami za izdajo licence, vendar jih ocenjujejo skupaj z ECB, ki je pristojni organ za sprejetje končne odločitve o izdaji, razširitvi ali odvzemu bančne licence v euroobmočju. ECB med obravnavo prošnje za pridobitev licence oceni kapitalske potrebe. Da bi zagotovila dosledno uporabo praks v okviru enotnega mehanizma nadzora, zato v drugem delu vodnika za pridobitev licence pojasnjuje svoje stališče do pričakovanega kapitala v času pridobitve dovoljenja.

V drugem delu so navedene tudi glavne teme, ki zanimajo nadzornike pri ocenjevanju poslovnega načrta. To so poslovni model in s tem povezan profil tveganosti, položaj kreditne institucije v gospodarskem in poslovnem okolju, njene finančne napovedi, jasnost in učinkovitost njene organizacijske strukture, ureditev notranjega upravljanja, okvir notranjih kontrol in upravljanja tveganj ter IT-infrastruktura.

Pripombe na osnutek drugega dela vodnika za pridobitev licence lahko predložite do 25. oktobra 2018. ECB bo prejete pripombe upoštevala, ko bo pripravljala končno različico vodnika, in objavila poročilo o odzivih na posvetovanje. Ključni dokumenti za posvetovanje, tj. osnutek vodnika, pogosta vprašanja in predloga za javno posvetovanje, so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

Stiki za medije