Menu

PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni tegevusloataotluste hindamise juhendi 2. osa kohta

14. september 2018

  • Juhendi 2. osas keskendutakse kapitalinõuete ja äriplaanidega seotud hindamiskriteeriumitele.
  • Konsultatsioon lõpeb 25. oktoobril 2018.

Euroopa Keskpank (EKP) algatas täna avaliku konsultatsiooni tegevusloataotluste hindamise juhendi (tegevusloataotluste juhend) 2. osa kohta. Juhendi 2. osa täiendab 2018. aasta märtsis avaldatud tegevusloataotluste juhendit ja neid tuleks lugeda koos ühe dokumendina. Tegevusloataotluste juhend on mõeldud praktilise abivahendina, mis toetab tegevusloa andmise menetluses osalejaid sujuvate ja tõhusate menetluste ja hindamiste tagamiseks. See ei ole õiguslikult siduv.

Juhend edendab tegevuslubade väljastamise kriteeriumite ühtset tõlgendamist, kajastades EKP kohustust tagada kogu euroalal püsivad järelevalvetavad. Juhendi 2. osas keskendutakse kapitalinõuete ja tegevuskava (sh äriplaanid) hindamiskriteeriumitele.

Pangad peavad esitama oma tegevusloataotlused kõigepealt riiklikele pädevatele asutustele, kes hindavad taotlusi koos EKPga. EKP kui pädev asutus teeb lõpliku otsuse tegevuslubade väljastamise, laiendamise või tühistamise kohta euroala riikides. Tegevusloataotluste hindamisel analüüsib EKP kapitalivajadust. Selleks et tagada tavade järjepidev rakendamine ühtses järelevalvemehhanismis, selgitatakse tegevusloataotluste juhendi 2. osas EKP seisukohta tegevusloa andmise ajal eeldatava kapitali suhtes.

Ühtlasi kirjeldatakse järelevalveasutustele peamiselt huvi pakkuvaid teemasid tegevuskavade hindamisel. Need hõlmavad ärimudelit ja seonduvat riskiprofiili, krediidiasutuse olukorda lähtuvalt majanduslikust kontekstist ja ettevõtluskeskkonnast, krediidiasutuse finantsprognoose, tema organisatsioonilise struktuuri selgust ja tõhusust, juhtimiskorda, sisekontrolli- ja riskijuhtimisraamistikku ning IT-infrastruktuuri.

Märkusi tegevusloataotluste juhendi 2. osa kohta saab esitada kuni 25. oktoobrini 2018. EKP võtab neid arvesse juhendi lõplikul vormistamisel ning avaldab tagasiside aruande. Asjakohased dokumendid (juhendi kavand, küsimused ja vastused ning avaliku konsultatsiooni vorm) on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

Kontaktandmed