Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s banktillsyn offentliggör tillsynsprioriteringarna för 2017

15 december 2016

EMBARGO

Får ej publiceras före 16:00 centraleuropeisk tid torsdagen den 15 december 2016
  • Tre viktiga riskområden förblir huvudprioriteringar under 2017: affärsmodell- och lönsamhetsrisker, kreditrisk med fokus på nödlidande lån och riskhantering
  • Ny tonvikt på effekter som härrör från Brexit och konkurrens från "FinTech"-sektorn
  • Fokus på outsourcing av bankverksamhet och därmed tillhörande risker

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort sina prioriteringar för tillsynen av betydande banker i euroområdet under 2017. Huvudfokus ligger på de viktiga risker som bankerna just nu står inför: behovet att anpassa sig till de finansiella förutsättningarna, den kraftlösa ekonomiska utvecklingen i länder inom euroområdet och geopolitisk osäkerhet, samtidigt som de ska åtgärda ackumulerade problemtillgångar. ECB:s banktillsyn kommer således att fokusera på affärsmodell- och lönsamhetsrisker såväl som på kreditrisker – med fokus på nödlidande lån – samt på riskhantering. Dessa områden var även prioritetsområden under 2016, men tillsynen kommer nu att fokuseras på nya områden inom varje risk.

”Att utöva banktillsyn är en dynamisk verksamhet. Världen runt om oss har förändrats och det har även ekonomin och lagstiftningen. Vi kommer att ta en närmare titt på de effekter som Brexit har medfört för banker, på "FinTech"-sektorn och på outsourcing av bankverksamhet”, sa Danièle Nouy, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd.

ECB kommer även att fokusera mer på specifika tillgångsklasser och anta ett nytt tillvägagångssätt som kombinerar åtgärder både på plats och på distans, till exempel vid undersökning av fartygslån. Dessutom kommer tillsynsmyndigheten att inleda en ny tematisk granskning för att undersöka outsourcing av bankverksamhet och ingående granska hur bankerna hanterar därmed tillhörande risker. Sådana granskningar kan ta mer än ett år.

ECB kommer dessutom att slutföra flera pågående tematiska granskningar, inklusive granskningen av de potentiella effekter den kommande redovisningsstandarden IFRS 9 kan ha på banker och bankers efterlevnad av Baselkommitténs principer för riskdataaggregering och riskrapportering. IFRS 9 är en ny redovisningsstandard för finansiella instrument som kommer att träda i kraft 2018.

En riktad granskning av interna modeller pågår också för att bedöma huruvida interna modeller för pelare 1 används på ett lämpligt sätt. Pelare 1 hänvisar till det minimum av kapital som banker är tvungna att hålla. Granskningen omfattar kredit-, marknads- och motpartskreditrisker och det tillhörande tillsynsarbetet på plats kommer att inledas under det första halvåret 2017.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning