Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB banku uzraudzības jomā tiek publicētas uzraudzības prioritātes 2017. gadam

2016. gada 15. decembrī

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2016. gada 15. decembrim, plkst. 16.00 pēc Viduseiropas laika
  • Galvenās 2017. gada prioritātes joprojām ir uzņēmējdarbības modeļa un pelnītspējas risks, kredītrisks, īpašu uzmanību pievēršot ienākumus nenesošajiem kredītiem, un risku pārvaldība.
  • Jauns uzsvars tiek likts uz ietekmi, ko rada Brexit un FinTech sektora konkurence.
  • Uzmanības centrā ir arī banku darbības, kuru veikšanai tiek izmantoti ārpakalpojumi, un ar to saistītie riski.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja euro zonas nozīmīgo banku uzraudzības prioritātes 2017. gadam. Lielākā uzmanība pievērsta galvenajiem riskiem, kas pašlaik apdraud bankas, piemēram, nepieciešamībai pielāgoties tādiem finanšu apstākļiem kā vāja ekonomiskā izaugsme euro zonā un ģeopolitiskās nenoteiktības, vienlaicīgi pievēršoties problemātiskajiem aktīviem. Tā rezultātā ECB banku uzraudzības jomā tiks pievērsta uzmanība uzņēmējdarbības modeļa un pelnītspējas riskiem, kā arī kredītriskam – īpaši ienākumus nenesošajiem kredītiem – un risku pārvaldībai. Šīs bija arī 2016. gada prioritātes, bet šoreiz uzraudzības iestādes pievērsīsies jaunām jomām saistībā ar katru risku.

"Banku uzraudzība ir dinamiska joma. Pasaule ap mums ir mainījusies, tāpat arī ekonomika un regulatīvā sfēra. Mēs rūpīgāk novērtēsim Brexit, FinTech sektora un banku darbību, kuru veikšanai tiek izmantoti ārpakalpojumi, ietekmi uz bankām," norādīja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy).

ECB pievērsīs lielāku uzmanību arī atsevišķām aktīvu grupām un pieņems jaunu pieeju, kombinējot gan klātienes, gan neklātienes pārbaužu elementus, piemēram, pārbaudot aizdevumus pārvadājumu jomā. Turklāt uzraudzības iestādes uzsāks jaunu tematisku pārbaudi, lai novērtētu tās banku darbības, kuru veikšanai tiek izmantoti ārpakalpojumi, un rūpīgi pārbaudītu, kā tās pārvalda saistītos riskus. Šīs pārbaudes varētu ilgt vairāk nekā gadu.

ECB noslēgs arī vairākas pašlaik notiekošās tematiskas pārbaudes, tai skaitā pārbaudes, lai novērtētu potenciālo 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta (9. SFPS) ietekmi uz bankām un banku atbilstību Bāzeles komitejas noteiktajiem principiem attiecībā uz riska datu apkopošanu un risku pārskatu sniegšanu. 9. SFPS ir jauns grāmatvedības standarts finanšu instrumentiem, kas stāsies spēkā 2018. gadā.

Paredzēts veikt iekšējo modeļu mērķpārbaudi, lai novērtētu, vai 1. pīlāra iekšējie modeļi tiek atbilstoši piemēroti. 1. pīlārs attiecas uz tiesību aktos noteikto minimālo kapitāla apjomu, ko jātur bankām. Pārbaude ietver kredītrisku, tirgus risku un darījuma partnera kredītrisku, attiecībā uz kuriem 2017. gada 1. pusgadā tiks uzsāktas klātienes pārbaudes.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana