Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Bančni nadzor ECB je objavil prednostne naloge za leto 2017

15. december 2016

EMBARGO

Prepoved objave do 16.00 po srednjeevropskem času v četrtek, 15. decembra 2016
  • Temeljne prednostne naloge v letu 2017 ostajajo tri glavna področja tveganj: tveganja v zvezi s poslovnimi modeli in dobičkonosnostjo, kreditno tveganje s posebnim poudarkom na slabih posojilih in upravljanje tveganj.
  • Nov poudarek je na posledicah britanskega izstopa iz EU in na konkurenci, ki prihaja iz sektorja finančne tehnologije.
  • Pod drobnogledom bodo tudi dejavnosti, ki jih banke oddajajo zunanjim izvajalcem, in s tem povezana tveganja.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila prednostne naloge, ki bodo v letu 2017 usmerjale nadzor pomembnih bank v euroobmočju. Glavni poudarek je na ključnih tveganjih, s katerimi se soočajo banke, kot so nujnost prilagajanja finančnim razmeram, ki jih med drugim določajo skromna gospodarska rast v euroobmočju in geopolitične napetosti, ob hkratnem reševanju problematičnih sredstev iz preteklosti. V skladu s tem se bo bančni nadzor ECB osredotočal na tveganja v zvezi s poslovnimi modeli in dobičkonosnostjo, na kreditno tveganje, zlasti na nedonosna posojila, in na upravljanje tveganj. To so bile prednostne naloge tudi v letu 2016, vendar se bodo nadzorniki zdaj osredotočali na nova področja v okviru vsakega posameznega tveganja.

»Nadzor bank je dinamičen proces. Svet okrog nas se je spremenil, z njim pa tudi gospodarske in regulativne razmere. Pod drobnogled bomo vzeli predvsem posledice britanskega izstopa iz EU za banke, sektor finančne tehnologije in dejavnosti, ki jih banke oddajajo zunanjim izvajalcem,« je dejala predsednica Nadzornega odbora ECB Danièle Nouy.

ECB se bo v večji meri osredotočala tudi na nekatere razrede finančnega premoženja in uvedla nov pristop, ki združuje elemente pregleda na kraju samem in pregleda na daljavo. Ta bo uporabljen na primer pri preverjanju posojil za ladijski promet. Poleg tega se bo začel nov tematski pregled, katerega naloga je ugotoviti, katere dejavnosti banke oddajajo zunanjim izvajalcem in kako upravljajo s tem povezana tveganja. Takšni pregledi lahko trajajo tudi dlje kot eno leto.

Nadalje bo ECB dokončala več tekočih tematskih pregledov, med drugim pregled možnih posledic novega mednarodnega standarda za računovodsko poročanje številka 9 (MSRP 9) za banke in pregled skladnosti bank z načeli Baselskega odbora glede agregiranja podatkov o tveganjih in poročanja tveganj. MSRP 9 je nov računovodski standard za finančne instrumente, ki bo začel veljati leta 2018.

Poteka tudi ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov, s katerim nadzorniki ugotavljajo, ali se notranji modeli za prvi steber uporabljajo pravilno. Prvi steber določa minimalno raven kapitala, ki ga morajo po zakonu vzdrževati banke. Pregled zajema kreditno in tržno tveganje ter kreditno tveganje nasprotne stranke, za katera se bodo misije v bankah začele v prvi polovici leta 2017.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo