Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP pangandusjärelevalve avaldab 2017. aasta järelevalveprioriteedid

15. detsember 2016

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi, neljapäeval, 15. detsembril 2016
  • 2017. aastal jäävad esmatähtsaks kolm põhilist riskivaldkonda: ärimudeli- ja kasumlikkuse risk; krediidirisk (eelkõige viivislaenud) ning riskihaldus.
  • Uuena on tähelepanu keskmesse tõusnud Brexitiga ning finantstehnoloogia sektorist tuleneva konkurentsiga kaasnevad riskid.
  • Vaatluse all on ka pankade allhanked ja seonduvad riskid.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna euroala oluliste pankade järelevalve 2017. aasta prioriteedid. Tähelepanu keskmes on põhiriskid, millega pangad praegu silmitsi seisavad – näiteks vajadus kohanduda aeglase majanduskasvuga euroala riikides ning geopoliitilise ebakindlusega. Samal ajal tuleb tegeleda varasemast ajast päritud probleemsete varadega. Seega on EKP pangandusjärelevalve fookuses ärimudeli- ja kasumlikkuse risk, krediidirisk (eelkõige viivislaenud) ning riskihaldus. Samad valdkonnad olid prioriteetsed ka 2016. aastal, kuid nüüd keskendutakse nende riskide uutele aspektidele.

EKP järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy sõnul on pangandusjärelevalve näol tegu dünaamilise protsessiga. „Maailm meie ümber on muutunud, samuti majandus- ja regulatiivne keskkond. Kavatseme põhjalikumalt analüüsida mõju, mida avaldavad pankadele Brexit, finantstehnoloogia sektor ja allhanked pangandussektoris,” lisas ta.

Ühtlasi vaatleb EKP hoolikamalt teatavaid varaklasse ning võtab (näiteks laevandussektori laenude analüüsimiseks) kasutusele uue lähenemisviisi, mis hõlmab nii kohapealseid kontrolle kui ka muid elemente. Samuti algatatakse uus temaatiline analüüs, et hinnata pankade allhanketegevust ja kontrollida kaasnevate riskide haldamist. Temaatilised analüüsid võivad väldata mitu aastat.

Lisaks viib EKP lõpule mitu käimasolevat temaatilist analüüsi, sealhulgas temaatiline analüüs rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 9 võimalike mõjude kohta pankadele ning analüüs selle kohta, kuidas pangad järgivad Baseli pangajärelevalve komitee põhimõtteid riskiandmete koondamise ja aruandluse valdkonnas. IFRS 9 on finantsinstrumentide uus raamatupidamisstandard, mis jõustub 2018. aastal.

Pooleli on ka sisemudelite sihipärane läbivaatamine, mille raames hinnatakse 1. samba sisemudelite kasutamise asjakohasust. 1. samba näol on tegu pankadele kehtestatud miinimumkapitalinõuetega. Läbivaatamine hõlmab krediidi-, turu- ja vastaspoole krediidiriski ning kohapealsed missioonid algavad 2017. aasta esimesel poolel.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine