Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Skelbiami ECB Bankų priežiūros 2017 m. prioritetai

2016 m. gruodžio 15 d.

EMBARGO

Draudimas skelbti iki 2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienio, 16:00 val. (CET)
  • 2017 m. priežiūros prioritetais įvardytos tos pačios trys pagrindinės rizikos sritys: verslo modelio ir pelningumo rizika, kredito rizika, susitelkiant į NP, ir rizikos valdymas.
  • Bus skiriamas dėmesys pasekmėms, susijusioms su JK sprendimu pasitraukti iš ES ir vadinamojo FinTech sektoriaus keliama konkurencija.
  • Bus atidžiau narinėjamos bankų užsakomosios paslaugos ir su tuo susijusi rizika.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė savo prioritetus 2017 m., kuriais vadovaudamasis vykdys svarbių euro zonos bankų priežiūrą. Daugiausia dėmesio skiriama šioms bankams aktualioms pagrindinėms rizikoms: būtinybei prisitaikyti prie tokių finansinių sąlygų kaip vangus ekonomikos augimas euro zonoje ir geopolitinis neapibrėžtumas, ir spręsti su seniai įsigytu ir jau nuvertėjusiu turtu susijusias problemas. Todėl ECB Bankų priežiūra daugiausia dėmesio skirs verslo modelio ir pelningumo rizikai, kredito rizikai, ypač – neveiksnioms paskoloms, ir rizikos valdymui. Šie prioritetai buvo nurodyti ir 2016 m., tačiau dabar priežiūros institucijos dėmesį skirs naujiems visų šių rizikų aspektams.

„Bankų priežiūra – dinamiška sritis. Mus supantis pasaulis smarkiai pasikeitė, kartu keitėsi ir ekonomikos bei reglamentavimo sritys. Atidžiau stebėsime JK sprendimo pasitraukti iš ES ir vadinamojo FinTech sektoriaus poveikį bankams, taip pat ir bankų užsakomąsias bankų veiklos paslaugas“, kalbėjo ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy.

ECB daugiau dėmesio skirs konkrečioms turto klasėms ir pradės taikyti naują metodą, derindamas patikrinimus vietoje ir nuotoliniu būdu vykdomą priežiūrą (pavyzdžiui, tikrindamas jūrų transporto paskolas). Be to, priežiūros institucija inicijuos naują teminę peržiūrą, kad išsiaiškintų visas bankų užsakomąsias paslaugas ir atidžiai išnagrinėtų, kaip valdoma su tokiomis paslaugomis susijusi rizika. Tokia peržiūra gali užsitęsti ilgiau negu vienus metus.

ECB užbaigs kelias šiuo metu vykdomas temines peržiūras, tarp jų – 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) galimo poveikio bankams peržiūrą ir peržiūrą, kaip bankai laikosi Bazelio komiteto principų dėl rizikos duomenų sumavimo ir pateikimo. 9-asis TFAS – tai naujas finansinių priemonių apskaitos standartas, įsigaliosiantis 2018 m.

Be to, siekiant įvertinti, ar 1 ramsčio vidaus modeliai yra naudojami tinkamai, rengiamasi vykdyti tikslinę vidaus modelių peržiūrą. 1 ramstyje nustatytas minimalus kapitalas, kurį bankai privalo turėti pagal įstatymus. Peržiūra apims kredito, rinkos ir sandorio šalies rizikas. Atitinkami su šiomis rizikomis susiję patikrinimai bus pradėti pirmąjį 2017 m. pusmetį.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger tel. +49 69 1344 6321.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus