Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Bankentoezicht van de ECB publiceert de toezichtsprioriteiten voor 2017

15 december 2016

EMBARGO

Persembargo tot 16:00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 15 december 2016
  • Drie belangrijke risicogebieden blijven kernprioriteiten voor 2017: risico's verbonden aan bedrijfsmodellen en winstgevendheid, kredietrisico met bijzondere aandacht voor NPL's en risicobeheer
  • Nieuwe nadruk op gevolgen van Brexit en concurrentie uit de FinTech-sector
  • Tevens bijzondere aandacht voor de uitbestede activiteiten van banken en de daarmee gepaard gaande risico's

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar prioriteiten voor 2017 voor het toezicht op belangrijke banken in het eurogebied gepubliceerd. De voornaamste aandacht gaat uit naar de belangrijkste risico's van dit moment voor banken, zoals de noodzaak zich aan te passen aan de financiële omstandigheden (waaronder de zeer gematigde economische groei in het eurogebied en geopolitieke onzekerheden) en daarbij tegelijkertijd om te gaan met uit het verleden stammende activa. Dientengevolge zal het Bankentoezicht van de ECB aandacht besteden aan de risico's in verband met bedrijfsmodellen en winstgevendheid, en aan kredietrisico – waarbij het speciaal zal letten op niet-renderende leningen – en risicobeheer. Dit waren ook in 2016 prioriteiten maar de toezichthouders zullen nu aandacht besteden aan nieuwe terreinen binnen elk risico.

"Toezicht op banken is een dynamisch proces. De wereld om ons heen is veranderd, ook op het terrein van de economie en regelgeving. Wij zullen dieper ingaan op de effecten op banken die voortvloeien uit Brexit, de FinTech-sector en bancaire activiteiten die worden uitbesteed", aldus Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB.

De ECB zal tevens meer aandacht besteden aan specifieke activacategorieën en een nieuwe aanpak hanteren waarbij on-site-elementen worden gecombineerd met off-site-elementen, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar scheepvaartleningen. Daarnaast zal de toezichthouder van start gaan met een nieuw themaonderzoek om de uitbestede activiteiten van banken in kaart te brengen en te onderzoeken hoe de banken de daarmee gepaard gaande risico's beheren. Dergelijke onderzoeken zouden meer dan één jaar in beslag kunnen nemen.

De ECB zal tevens diverse lopende themaonderzoeken afronden, waaronder haar onderzoeken naar de mogelijke impact van de "International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9)" op banken en naar de naleving door banken van de beginselen voor effectieve aggregatie van risicogegevens en risicorapportage van het Bazels Comité voor Bankentoezicht. De IFRS 9 is een nieuwe verslagleggingsstandaard voor financiële instrumenten die in 2018 van kracht zal worden.

Daarnaast loopt een gerichte toetsing van interne modellen om te beoordelen of Pijler 1-interne modellen op de juiste wijze gebruikt worden. Pijler 1 heeft betrekking op het minimumkapitaal dat banken bij de wet verplicht zijn aan te houden. Deze toetsing betreft krediet-, markt- en tegenpartijkredietrisico's, en de hierop gerichte missies ter plaatse zullen in de eerste helft van 2017 van start gaan.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Uta Harnischfeger (tel.: +49 69 1344 6321).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders