Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2017

15.12.2016

EMBARGO

Julkaisuvapaa torstaina 15.12.2016 klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Liiketoimintamalleihin ja kannattavuuteen liittyvät riskit, luottoriski (erityisesti järjestämättömät saamiset) sekä riskienhallinta kuuluvat tärkeimpiin valvontaprioriteetteihin myös vuonna 2017.
  • Valvonnassa keskitytään myös Ison-Britannian EU-erosta ja finanssiteknologia-alan kasvusta johtuviin vaikutuksiin.
  • Lisäksi kartoitetaan pankkien ulkoistettuja toimintoja ja niihin liittyviä riskejä.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkistanut vuoden 2017 valvontaprioriteetit euroalueen merkittävien pankkien valvontaa varten. Valvonnassa keskitytään pankkien tärkeimpiin ajankohtaisiin riskeihin. Niitä aiheutuu muun muassa taloudellisesta tilanteesta, jossa talouskasvu on vaimeaa euroalueen maissa ja geopoliittiset epävarmuustekijät lisääntyvät, sekä ongelmasaamisista. Tältä pohjalta valvonnan painopistealueiksi on valittu liiketoimintamalleihin ja kannattavuuteen liittyvät riskit, luottoriski ja erityisesti järjestämättömät saamiset sekä riskienhallinta. Samat riskit olivat valvontaprioriteetteja myös vuonna 2016, mutta nyt niiden valvonnassa keskitytään uusiin osa-alueisiin.

Valvontaelimen puheenjohtajan Danièle Nouyn mukaan pankkivalvonnan on reagoitava joustavasti ajankohtaiseen kehitykseen sekä talouden ja sääntelyn muutoksiin. Siksi valvonnassa perehdytään vuonna 2017 tarkemmin Ison-Britannian EU-erosta, finanssiteknologia-alan kehityksestä ja pankkien toimintojen ulkoistamisesta aiheutuviin vaikutuksiin.

Valvonnassa keskitytään tarkemmin myös tiettyihin omaisuuseräluokkiin (esim. alusluotot), ja niiden arvioinnissa tullaan käyttämään uutta menetelmää, jossa yhdistetään paikalla ja muualla tehtävän valvonnan osatekijöitä. Lisäksi käynnistetään uusi selvitys, jossa kartoitetaan pankkien ulkoistettuja toimintoja ja arvioidaan, miten pankit hallitsevat ulkoistukseen liittyviä riskejä. Selvitys voi jatkua vielä vuoden 2017 jälkeenkin.

Vuonna 2017 viedään myös päätökseen useita aiemmin käynnistettyjä selvityksiä. Meneillään ovat muun muassa selvitykset vuonna 2018 käyttöön otettavan IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ‑tilinpäätösstandardin mahdollisista vaikutuksista pankkeihin sekä riskitietojen koontivalmiuksia ja riskien raportointia koskevien Baselin pankkivalvontakomitean periaatteiden noudattamisesta.

Valmisteilla on myös sisäisten mallien erityisarviointi, jossa arvioidaan, käytetäänkö pilarin 1 mukaisten pääomavaatimusten laskentaa varten hyväksyttyjä sisäisiä malleja asianmukaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan luotto-, markkina- ja vastapuoliriskejä. Arviointiin liittyvät paikalla tehtävät tarkastukset aloitetaan vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä