Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda konsultacijas dėl priežiūros taisyklių, taikomų nacionalinių kompetentingų institucijų prižiūrimiems bankams, suderinimo

2016 m. lapkričio 3 d.
  • Kad sukurtų vienodas sąlygas ir apribotų bankų atitikties kriterijų įgyvendinimo sąnaudas ECB siekia suderinti Sąjungos teisės aktuose numatytas tam tikras pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra, taikomas jo netiesiogiai prižiūrimiems bankams.
  • Pradedamos viešos konsultacijos dėl gairių projekto ir rekomendacijos projekto.
  • Konsultacijos pradedamos šiandien ir truks iki 2017 m. sausio 5 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien pradeda viešas konsultacijas dėl dviejų dokumentų projektų: gairių ir rekomendacijos dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymo bankams, kurių ECB neprižiūri tiesiogiai, kitaip tariant, mažiau svarbioms įstaigoms. Siekiama suderinti tvarką, kurią taiko Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančių 19 šalių nacionalinės kompetentingos institucijos prižiūrėdamos bankus, ir taip jiems sukurti vienodas sąlygas bei užtikrinti sklandų visos euro zonos bankų sistemos veikimą.

2015 m. ECB nusprendė suderinti pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymą tiesiogiai prižiūrimoms 129 svarbioms įstaigoms. Todėl anksčiau šiais metais buvo priimtas ECB reglamentas, ECB vadovas dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymo, šio vadovo papildymas ir principai, kuriais ECB vadovaujasi vertindamas institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) pripažinimo praktiką. Šiandien ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje paskelbta suvestinė vadovo redakcija. Kitas žingsnis – suderinimas bankų lygmeniu. ECB, būdamas atsakingas už bendrą sistemos priežiūrą, nusprendė suderinti pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymą mažiau svarbioms įstaigoms ir priėmė gaires bei rekomendaciją. Išsamesnės informacijos apie pasirinktas teisines priemones, panaudotas siekiant suderinti pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymą, bei jų pobūdį pateikiama klausimų ir atsakymų forma.

Gairių projekte nurodoma, kaip nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų taikyti 7 bendro taikymo pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra mažiau svarbioms įstaigoms. Šių pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra politinis pagrindas pateisina bendros politikos taikymą visoms kredito įstaigoms BPM dalyvaujančiose šalyse. Kai Valdančioji taryba gaires patvirtins, jos bus teisiškai privalomos. Rekomendacijos projekte (tai – teisiškai neprivalomas dokumentas) išdėstytomis nuostatomis siekiama suderinti 43 pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra taikymą; jos nėra bendro taikymo, bet įvertinamos kiekvienu konkrečiu atveju. Taip pat nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pateikiamos gairės, kaip reikia vertinti šias pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra konkrečiu atveju. Be to, rekomendacijos projekte aptariami aštuonių pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra taikymas, kai mažiau svarbioms prižiūrimoms įstaigoms taikoma bendra politika.

BPM dalyvaujančiose šalyse nenuosekliai taikant pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra gali būti paveiktas visos priežiūros sistemos patikimumas. Be to, būtų sudėtingiau palyginti kredito įstaigoms taikomus rizikos ribojimo reikalavimus. Dėl to rinkos dalyviams ir visuomenei būtų sunku įvertinti kredito įstaigų atsparumą ir tai, kaip jos laikosi priežiūros reikalavimų. Didelis nuostatų skaičiaus dar padidina reguliavimo sudėtingumą ir atitikties kriterijų įgyvendinimo sąnaudas, kurias patiria bankai ir ypač tarpvalstybine veikla užsiimančios įmonės. Be to, yra pavojus, kad gali atsirasti reguliavimo spragų.

Suderinti pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymą mažiau svarbioms įstaigoms buvo nuspręsta atlikus išsamią analizę, ypač daug dėmesio skiriant proporcingumo principui, t. y. kiek konkrečios politikos dėl naudojimosi tam tikromis pasirinkimo galimybėmis rekomendacija būtų pagrįsta. Todėl siūloma, kad tam tikrų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra atveju NKI galėtų elgtis lanksčiai, kai nemanoma, kad, siekiant užtikrinti priežiūros patikimumą ar sudaryti vienodas sąlygas, būtina suvienodinti reikalavimus.

Konsultacijos dėl dviejų dokumentų pradedamos šiandien ir bus vykdomos iki sausio 5 d. Gairių ir rekomendacijos projektai, aiškinamasis memorandumas bei klausimai ir atsakymai skelbiami ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje.

Vykdydamas konsultacijas ECB savo patalpose Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 17 d. surengs viešą svarstymą. Viešas svarstymas bus tiesiogiai transliuojamas ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje. Joje taip pat pateikiama išsamesnės informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti į viešą svarstymą ir pateikti pastabas. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas, konsultacijų rezultatus apibendrinantį pareiškimą ir šių pastabų vertinimą.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui tel. +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus