Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja javno posvetovanje o poenotenju nadzornih pravil za banke pod nadzorom pristojnih nacionalnih organov

3. november 2016
  • ECB si prizadeva, da bi poenotila določene opcije in diskrecijske pravice iz prava Unije, ki veljajo za banke pod njenim posrednim nadzorom, s čimer želi zagotoviti enako obravnavo bank in zmanjšati njihove stroške zagotavljanja skladnosti poslovanja.
  • Za namene posvetovanja z javnostjo sta bila objavljena osnutek smernice in osnutek priporočila.
  • Obdobje posvetovanja traja od danes do 5. januarja 2017.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o osnutku smernice in priporočila o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije za banke, ki niso pod njenim neposrednim nadzorom (t. i. manj pomembne institucije). Cilj smernice in priporočila je poenotiti nadzor, ki ga pristojni nacionalni organi (PNO) izvajajo nad bankami v 19 državah v enotnem mehanizmu nadzora (EMN), ter s tem zagotoviti enako obravnavo bank in nemoteno delovanje bančnega sistema euroobmočja kot celote.

ECB je leta 2015 sprejela odločitev, da poenoti uporabo opcij in diskrecijskih pravic pri neposrednem nadzoru vseh 129 pomembnih institucij. V ta namen so bili letos že sprejeti uredba ECB, Vodnik ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije, dodatek k temu vodniku in pristop ECB pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog. Danes je bilo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljeno prečiščeno besedilo vodnika. Naslednji korak, ki bo s sprejetjem smernice in priporočila zagotovil poenotenje med vsemi bankami, je poenoteno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic tudi v manj pomembnih institucijah. ECB se je za ta korak odločila v okviru svoje pristojnosti, da izvaja pregled nad sistemom. Podrobnejša razlaga, zakaj je za poenotenje izvajanja opcij in diskrecijskih pravic izbrala ta pravna instrumenta, ter njun opis sta na voljo v dokumentu z vprašanji in odgovori.

Osnutek smernice določa, kako naj vsak PNO izvaja sedem opcij in diskrecijskih pravic, ki na splošno veljajo za manj pomembne institucije. Pri teh opcijah in diskrecijskih pravicah je zaradi specifičnih razlogov upravičeno sprejetje enotnega pristopa za vse kreditne institucije v državah, ki sodelujejo v EMN. Ko bo smernico odobril Svet ECB, bo postala pravno zavezujoča. Cilj osnutka priporočila – ki ni pravno zavezujoče – je poenotiti 43 opcij in diskrecijskih pravic, ki niso splošno veljavne, temveč se o njih odloča od primera do primera. Daje tudi napotke pristojnim nacionalnim organom, kako v posamičnih primerih odločati o teh opcijah in diskrecijskih pravicah. Osnutek priporočila zajema tudi osem opcij in diskrecijskih pravic, ki terjajo skupen pristop pri manj pomembnih institucijah.

Neenotna uporaba opcij in diskrecijskih pravic v državah EMN bi lahko vplivala na splošno zanesljivost nadzornega okvira in primerljivost bonitetnih zahtev med kreditnimi institucijami. Udeleženci na trgu in širša javnost bi tako težje ocenjevali finančno trdnost kreditnih institucij in njihovo spoštovanje predpisov. Poleg tega se z velikim številom takih določb povečuje kompleksnost predpisov in zvišujejo stroški zagotavljanja skladnosti poslovanja za banke, še posebej za tiste, ki delujejo na mednarodni ravni. Večje je tudi tveganje regulativne arbitraže.

Predlagani pristop k poenotenju izvajanja opcij in diskrecijskih pravic za manj pomembne institucije je bil izbran po temeljiti analizi, ki je upoštevala predvsem načelo sorazmernosti, torej v kakšni meri izvajanje določenih opcij terja specifična priporočila. Zato je predlagano, naj ima vsak PNO možnost fleksibilnega pristopa k tistim opcijam in diskrecijskim pravicam, pri katerih poenotenje za zagotovitev zanesljivega nadzora ali enake obravnave ni nujno potrebno.

Posvetovanje o smernici in priporočilu se začenja danes in bo trajalo do 5. januarja. Dokumenti, med katerimi so osnutek smernice, osnutek priporočila, obrazložitveni memorandum ter vprašanja in odgovori, so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

ECB bo 17. novembra 2016 v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila tudi javno obravnavo. Spletni prenos obravnave bo potekal v živo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Na istem spletnem mestu so na voljo tudi navodila za prijavo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje in oceno pripomb.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo