Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila dodatok k všeobecným zásadám harmonizácie využívania možností a právomocí v bankovom dohľade

10. augusta 2016
  • Dodatok k platným všeobecným zásadám ECB je ďalším krokom v harmonizácii dohľadu nad významnými bankami v eurozóne.
  • Zverejnenie dodatku nadväzuje na ukončenie procesu verejnej konzultácie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila dodatok k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie. Dodatok, ktorého predmetom je osem konkrétnych možností a právomocí, je doplnením platných všeobecných zásad a nariadenia zverejnených 24. marca 2016.

Konsolidovaná verzia všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie vrátane dodatku a postupu akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia bude zverejnená na internetovej stránke ECB neskôr v priebehu roka. Tento dokument stanovuje spôsob harmonizácie využívania možností a právomocí stanovených v bankovej legislatíve v eurozóne. „Týmto sa končí program bankového dohľadu ECB zameraný na harmonizáciu možností a právomocí ustanovených v bankových právnych predpisoch Únie“, uviedol člen Rady pre dohľad ECB Ignazio Angeloni.

Dodatok schválila Rada guvernérov ECB v nadväznosti na verejnú konzultáciu, ktorej súčasťou bolo aj verejné vypočutie. Dodatok zohľadňuje pripomienky zainteresovaných strán predložené v rámci konzultácie. Prijaté pripomienky spolu so súhrnom odpovedí i samotný dodatok sú zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktné osoby pre médiá: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321 a Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)