Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila dodatek k vodniku o poenotenju opcij in diskrecijskih pravic v bančnem nadzoru

10. avgust 2016
  • Dodatek k obstoječemu vodniku ECB je nadaljnji korak k poenotenju nadzora pomembnih bank v euroobmočju.
  • Z objavo se zaključuje proces javnega posvetovanja.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila Dodatek k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije. Dodatek se nanaša na osem opcij in diskrecijskih pravic ter dopolnjuje obstoječi vodnik in uredbo, objavljeno 24. marca 2016.

Proti koncu leta bo na spletnem mestu ECB objavljeno prečiščeno besedilo Vodnika ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije, vključno z dodatkom in pristopom pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog. Ta dokument določa, kako se bo v euroobmočju poenotilo izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v bančni zakonodaji. »S tem se je zaključil program harmonizacije opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije, ki ga je vodil bančni nadzor v ECB,« je dejal član Nadzornega odbora ECB Ignazio Angeloni.

Dodatek je Svet ECB odobril po javnem posvetovanju, ki je vključevalo tudi javno obravnavo. Upoštevane so tudi pripombe, ki so jih med posvetovanjem dale zainteresirane strani. Prejete pripombe javnosti so skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje in dodatkom samim objavljene na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, ali Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo