Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab lisa juhendile, mis käsitleb valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ühtlustamist pangandusjärelevalves

10. august 2016
  • EKP juhendi lisa on järjekordne samm euroala oluliste pankade järelevalve edasisel ühtlustamisel.
  • Juhendi avaldamine lõpetab avaliku konsultatsiooni protsessi.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna lisa EKP juhendile liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta. Lisas käsitletakse kaheksat valikuvõimalust ja kaalutlusõigust ning see täiendab 24. märtsil 2016 avaldatud juhendit ja määrust.

EKP juhend (konsolideeritud versioon) liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta koos lisa ja põhimõtetega, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel, avaldatakse EKP veebilehel 2016. aasta jooksul. Selle dokumendiga ühtlustatakse pangandusõiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist euroalal. EKP järelevalvenõukogu liikme Ignazio Angeloni sõnul jõuab selle sammuga lõpule EKP pangandusjärelevalve töö liidu pangandusõiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtlustamisel.

EKP nõukogu kiitis juhendi lisa heaks pärast avalikku konsultatsiooni, mille raames toimus ka avalik kuulamine. Dokument kajastab huvitatud isikute poolt avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkusi. Juhendi lisa ning konsultatsiooni ajal esitatud märkused koos tagasiside vormiga on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastavad Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321) ja Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine