Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar ett tillägg till handboken om hur alternativ och handlingsutrymme inom banktillsyn ska harmoniseras

10 augusti 2016
  • Tillägget till ECB:s handbok är ännu ett steg i harmoniseringen av tillsynen av betydande banker i euroområdet
  • Publiceringen markerar slutet på det offentliga samrådet

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag tillägget till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten. I detta tillägg behandlas åtta alternativ och handlingsutrymmen som kompletterar den befintliga handboken och förordningen, som publicerades den 24 mars 2016.

En konsoliderad version av ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, inklusive tillägget och tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem, kommer att publiceras på ECB:s webbplats senare i år. I detta dokument fastställs hur utnyttjandet av alternativ och handlingsutrymme i banklagstiftningen ska harmoniseras i euroområdet. “Härmed slutförs ECB:s program för harmonisering av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten”, sade Ignazio Angeloni, ledamot i ECB:s tillsynsnämnd.

Tillägget godkändes av ECB-rådet efter ett offentligt samrådsförfarande som även omfattade en offentlig utfrågning. Det återspeglar kommentarer som erhållits från berörda parter under samrådsförfarandet. Kommentarer från allmänheten, det berörda feedbackdokumentet och själva tillägget publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321 eller Ronan Sheridan, tfn.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning