Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē norādījumu par izvēles iespēju un rīcības brīvības saskaņošanu banku uzraudzības jomā pielikumu

2016. gada 10. augustā
  • Esošo ECB norādījumu pielikums ir nākamais solis ceļā uz nozīmīgo banku uzraudzības saskaņošanu euro zonā.
  • Publicējot pielikumu, noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process.

Eiropas Centrālā Banka (ECB) šodien publicēja ECB norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību pielikumu. Pielikumā aplūkotas astoņas izvēles iespējas un rīcības brīvības un tas papildina 2016. gada 24. martā publicētos esošos norādījumus un regulu.

ECB interneta vietnē vēlāk šogad tiks publicēta ECB norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību konsolidētā versija, kas ietvers arī pielikumu un pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai. Šajā dokumentā noteikts, kā euro zonā saskaņojamas banku darbību regulējošajos tiesību aktos ietvertās izvēles iespējas un rīcības brīvības. "Ar to ECB banku uzraudzības programma attiecībā uz Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvību saskaņošanu ir noslēgusies," atzīmēja ECB Uzraudzības valdes loceklis Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni).

ECB Padome apstiprināja pielikumu pēc sabiedriskās apspriešanas, kas ietvēra atklātu sēdi. Tā atspoguļo konsultāciju gaitā no ieinteresētajām personām saņemtos komentārus. No sabiedrības saņemtie komentāri, ar tiem saistītais pārskats par atbildēm, kā arī pielikuma teksts publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Ronana Šeridana (Ronan Sheridan, tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana