Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει συμπλήρωμα του οδηγού σχετικά με τον τρόπο εναρμόνισης των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στην τραπεζική εποπτεία

10 Αυγούστου 2016
  • Το συμπλήρωμα του υπάρχοντος οδηγού της ΕΚΤ αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω εναρμόνιση της εποπτείας των σημαντικών τραπεζών στη ζώνη του ευρώ.
  • Με τη δημοσίευση του συμπληρώματος ολοκληρώνεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα το συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Το έγγραφο αυτό αφορά οκτώ δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες και συμπληρώνει τον υπάρχοντα οδηγό και κανονισμό που δημοσιεύθηκαν στις 24 Μαρτίου 2016.

Μια ενοποιημένη έκδοση του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρώματος αυτού και της προσέγγισης σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ αργότερα στη διάρκεια του έτους. Στο έγγραφο αυτό καθορίζεται ο τρόπος εναρμόνισης στη ζώνη του ευρώ της άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στο πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας. "Με αυτό ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο", δήλωσε ο Ignazio Angeloni, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Το συμπλήρωμα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μετά από δημόσια διαβούλευση που περιλάμβανε και δημόσια συζήτηση. Σε αυτό έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διάρκεια της διαβούλευσης. Τα σχόλια αυτά, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων, καθώς και το συμπλήρωμα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Uta Harnischfeger (τηλ.: +49 69 1344 6321) ή στον κ. Ronan Sheridan (τηλ.: +49 69 1344 7416).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων