Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda viešas konsultacijas dėl institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) tinkamumo vertinimo

2016 m. vasario 19 d.
  • Nustatyta tvarka siekiama, kad priežiūros politika, kuri bus taikoma vertinant IUS, būtų nuosekli, veiksminga ir skaidri.
  • Konsultacijos pradedamos šiandien ir bus vykdomos iki 2016 m. balandžio 15 d.
  • 2016 m. kovo 31 d. bus rengiamas viešas svarstymas.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė ECB vadovo dėl institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) pripažinimo rizikos ribojimo tikslais projektą. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti, kad priežiūros politika, kuri bus taikoma vertinant IUS, būtų nuosekli, veiksminga ir skaidri.

Kaip nurodyta Kapitalo reikalavimų reglamente (KRR), IUS reiškia pagal sutartį arba įstatuose nustatytą susitarimą prisiimti bankų grupei tenkančius įsipareigojimus saugoti IUS priklausančias įstaigas ir visų pirma užtikrinti jų likvidumą ir mokumą. Šiuo metu IUS pripažįstamos trijose euro zonos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Apie 50 % visų euro zonos kredito įstaigų priklauso kuriai nors institucinei užtikrinimo sistemai. Jų turtas sudaro apie 10 % viso euro zonos bankų sistemos turto.

Pripažinus IUS, toms sistemoms priklausančioms įstaigoms taikomi ne tokie griežti atskiriems bankams galiojantys rizikos ribojimo reikalavimai. Šiuo metu panašiai traktuojami konsoliduotu pagrindu prižiūrimos bankų grupės subjektai. Toks traktavimas laikomas pagrįstu tik tuo atveju, jeigu kredito įstaiga atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kaip antai reikalavimą, kad taikant IUS būtų galima suteikti reikiamą paramą sunkumų patiriančioms IUS narėms. Konsultacijų dokumente nustatyta tvarka, kuria vadovausis ECB vertindamas atitiktį minėtiems reikalavimams. Galutinį sprendimą ECB priims kiekvieną atvejį įvertinęs atskirai pagal ECB vadovo projekte nustatytus kriterijus.

ECB atsako už efektyvų ir nuoseklų visos euro zonos bankų priežiūros veikimą ir turi užtikrinti priežiūros rezultatų nuoseklumą. Kadangi IUS paprastai priklauso ir bankai, kuriuos tiesiogiai prižiūri ECB, ir bankai, kuriuos tiesiogiai prižiūri nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI), svarbu užtikrinti, kad visos IUS priklausančios įstaigos būtų traktuojamos vienodai. Todėl, bendradarbiaujant ir susitariant su NKI, šiame konsultacijų dokumente išdėstyti vertinimo kriterijai bus taikomi ir mažiau svarbioms, NKI prižiūrimoms, įstaigoms.

ECB vadovo projektas parengtas atsižvelgiant būtent į galimus naujus prašymus. ECB vadovo projekte neginčijami ankstesni IUS pripažinimo atvejai. Tačiau ECB, glaudžiai bendradarbiaudamas su NKI, reguliariai stebės tas IUS, kurioms priklauso viena ar daugiau svarbių įstaigų, kad užtikrintų nuoseklų KRR sąlygų laikymąsi.

Konsultacijos pradedamos šiandien ir bus vykdomos iki 2016 m. balandžio 15 d. Konsultacijų dokumentai skelbiami bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2016 m. kovo 31 d. 10.00 Vidurio Europos laiku (CET) savo pagrindiniame pastate Frankfurte prie Maino ECB surengs viešą svarstymą. Renginio transliaciją bus galima stebėti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama išsamesnė informacija apie tai, kaip galima užsiregistruoti į viešą svarstymą ir kaip pateikti pastabas dėl konsultacijų dokumento.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas ir atsakymus bei viešų konsultacijų rezultatus.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus