Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja javno posvetovanje o ocenjevanju primernosti institucionalnih shem za zaščito vlog

19. februar 2016
  • Cilj pristopa je zagotoviti, da se bodo nadzorne politike pri ocenjevanju uporabljale enotno, učinkovito in transparentno.
  • Posvetovanje se začenja danes in traja do 15. aprila 2016.
  • Javna obravnava bo 31. marca 2016.

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja osnutek vodnika o pristopu pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog za bonitetne namene. Cilj tega dokumenta je zagotoviti, da se bodo nadzorne politike pri ocenjevanju uporabljale enotno, učinkovito in transparentno.

Institucionalna shema za zaščito vlog je v uredbi o kapitalskih zahtevah opredeljena kot pogodbeno ali zakonsko določena ureditev odgovornosti skupine bank, ki ščiti članice skupine ter zlasti zagotavlja njihovo likvidnost in kapitalsko ustreznost. Trenutno so te sheme priznane v treh državah euroobmočja, namreč v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Približno 50% vseh kreditnih institucij v euroobmočju je članic ene od shem, kar predstavlja okoli 10% celotne bilančne vsote bančnega sistema v euroobmočju.

Če je shema priznana, se za članice sheme sprostijo nekatere bonitetne zahteve, ki veljajo za posamezne banke, kar je primerljivo pristopu, ki se uporablja pri obravnavi subjektov v konsolidirani bančni skupini. Takšna obravnava je upravičena samo v primeru, da so izpolnjene zahteve, ki so določene v zakonodaji, kot je na primer sposobnost sheme, da pomaga članici, ki zaide v težave. Dokument za posvetovanje opredeljuje pristop, po katerem bo ECB ocenjevala, ali so te zahteve izpolnjene. Končna odločitev ECB o izdaji dovoljenja bo sprejeta za vsak primer posebej glede na merila, ki so določena v predlogu vodnika ECB.

ECB je odgovorna za učinkovito in enotno delovanje bančnega nadzora v euroobmočju kot celoti in mora zagotoviti konsistentnost rezultatov nadzora. Ker institucionalne shema za zaščito vlog navadno obsegajo tako banke pod neposrednim nadzorom ECB kot tudi banke, ki jih neposredno nadzirajo pristojni nacionalni organi, je pomembno, da se vse institucije, ki pripadajo določeni shemi, obravnavajo enako. V sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi in z njihovim soglasjem bodo zato merila za ocenjevanje, ki so zajeta v dokumentu za posvetovanje, razširjena na nadzor manj pomembnih institucij, za katere so pristojni nacionalni organi.

Osnutek vodnika ECB je bil pripravljen predvsem zaradi pričakovanih novih vlog. Osnutek vodnika ECB ne razveljavlja priznanj obstoječih shem, sprejetih v preteklosti. Vseeno bo ECB v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi redno spremljala tiste sheme, ki vključujejo eno ali več pomembnih institucij, s čimer bo zagotavljala, da so pogoji iz uredbe o kapitalskih zahtevah vedno izpolnjeni.

Posvetovanje se začenja danes in traja do 15. aprila 2016. Dokumenti za posvetovanje so objavljeni na spletni strani ECB o bančnem nadzoru.

Javno obravnavo bo ECB izvedla 31. marca 2016 ob 10.00 po srednjeevropskem času v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni. Spletni prenos obravnave bo potekal na spletni strani ECB o bančnem nadzoru. Na tej strani so na voljo tudi navodila za registracijo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb na dokument, ki je predmet posvetovanja.

ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe z odgovori ter svojo oceno.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo