Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk sabiedrisko apspriešanu par institucionālās aizsardzības shēmu atbilstību

2016. gada 19. februārī
  • Pieejas mērķis ir nodrošināt saskaņotu, efektīvu un caurredzamu uzraudzības politiku, ko piemēros, vērtējot institucionālās aizsardzības shēmas.
  • Apspriešanas periods sākas šodien un noslēdzas 2016. gada 15. aprīlī.
  • Atklāta sēde tiks rīkota 2016. gada 31. martā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja ECB Norādījumu projektu par pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām. Šā dokumenta mērķis ir nodrošināt saskaņotu, efektīvu un caurredzamu uzraudzības politiku, ko piemēros, vērtējot institucionālās aizsardzības shēmas.

Kapitāla prasību regulā (CRR) institucionālās aizsardzības shēma definēta kā līgumiska vai likumiska banku grupas vienošanās, kas aizsargā iesaistītās iestādes un īpaši nodrošina to likviditāti un maksātspēju. Pašlaik institucionālās aizsardzības shēmas atzītas trijās euro zonas dalībvalstīs: Austrijā, Vācijā un Spānijā. Aptuveni 50% no visām euro zonas kredītiestādēm iesaistītas kādā institucionālās aizsardzības shēmā, kopā aptverot apmēram 10% euro zonas banku sistēmas aktīvu.

Institucionālās aizsardzības shēmas atzīšanas rezultātā dažas prudenciālās prasības, kas tiek piemērotas atsevišķām bankām, tiek mīkstinātas institucionālās aizsardzības shēmas dalībniekiem; līdzīga pieeja tiek piemērota konsolidētas banku grupas iestādēm. Šāda pieeja ir pamatota tikai, ja ievērotas tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, prasība attiecībā uz institucionālās aizsardzības shēmas spēju sniegt atbalstu grūtībās nonākušiem dalībniekiem. Apspriešanas dokumentā noteikta pieeja, kas jāievēro ECB, vērtējot šo prasību izpildi. ECB galīgais lēmums par atļaujas piešķiršanu tiks pieņemts, izskatot katru gadījumu atsevišķi, izmantojot ECB norādījumu projektā ietvertos kritērijus.

ECB ir atbildīga par efektīvu un konsekventu banku uzraudzības darbību visā euro zonā, un tai jānodrošina konsekventi uzraudzības rezultāti. Tā kā institucionālās aizsardzības shēmās parasti ietilpst gan bankas, ko tieši uzrauga ECB, gan bankas, ko tieši uzrauga valstu kompetentās iestādes (VKI), ir būtiski nodrošināt, lai tiktu piemērota vienāda pieeja visām institucionālās aizsardzības shēmās iesaistītajām iestādēm. Tāpēc, sadarbojoties un vienojoties ar VKI, šajā apspriešanas dokumentā iekļautie vērtēšanas kritēriji tiks attiecināti arī uz mazāk nozīmīgo iestāžu uzraudzību, par ko atbild VKI.

ECB norādījumu projekts tika sagatavots, īpaši ņemot vērā potenciālu jaunu pielietojumu. ECB norādījumu projekts neapstrīd agrāk atzītās pastāvošās institucionālās aizsardzības shēmas. Tomēr ECB ciešā sadarbībā ar VKI regulāri uzraudzīs tās institucionālās aizsardzības shēmas, kurās ietilpst viena vai vairākas nozīmīgās iestādes, lai nodrošinātu, ka pastāvīgi tiek ievēroti CRR nosacījumi.

Apspriešana sākas šodien un noslēdzas 2016. gada 15. aprīlī. Apspriešanas dokumenti publicēti ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

2016. gada 31. martā plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika ECB telpās, Frankfurtē pie Mainas, tiks rīkota atklāta sēde. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Informācija par reģistrāciju atklātajai sēdei un komentāru iesniegšanu par apspriešanas dokumentu arī pieejama šajā interneta vietnē.

Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus, sniedzot arī atbildes un vērtējumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders ; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana