Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen vakavaraisuushallinnassa käytettäville laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista

19.2.2016
  • Tarkoituksena on yhtenäistää, tehostaa ja selkeyttää valvontaperiaatteita, joita sovelletaan laitosten suojajärjestelmien arvioinnissa.
  • Vastausaika alkaa tänään ja päättyy 15.4.2016.
  • Julkinen kuulemistilaisuus järjestetään 31.3.2016.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään luonnoksen Euroopan keskuspankin ohjeiksi vakavaraisuushallinnassa käytettäville laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista ja käynnisti asiaa koskevan julkisen kuulemisen. Tarkoituksena on yhtenäistää, tehostaa ja selkiyttää valvontaperiaatteita, joita sovelletaan laitosten suojajärjestelmien arvioinnissa.

Laitosten suojajärjestelmä määritellään vakavaraisuusasetuksessa pankkiryhmän sopimusperusteiseksi tai lakisääteiseksi järjestelmäksi, joka suojelee jäsenlaitoksia ja varmistaa ennen kaikkea niiden likviditeetin ja vakavaraisuuden. Tällä hetkellä laitosten suojajärjestelmiä voidaan hyväksyä euroalueen maista vain Itävallassa, Saksassa ja Espanjassa. Laitosten suojajärjestelmiin kuuluu noin 50 prosenttia kaikista euroalueen luottolaitoksista. Niiden varojen osuus euroalueen pankkijärjestelmän kokonaisvaroista on noin 10 prosenttia.

Hyväksynnän myötä laitosten suojajärjestelmän yksittäisiin jäsenlaitoksiin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset kevenevät hiukan – samaan tapaan kuin pankkiryhmittymään kuuluvilla yhteisöillä. Helpotukset ovat mahdollisia ainoastaan, jos lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät. Laitosten suojajärjestelmän on esimerkiksi pystyttävä tukemaan vaikeuksissa olevia jäsenlaitoksia. Kuulemisasiakirjassa määritetään, miten EKP aikoo arvioida, täyttyvätkö säädetyt edellytykset. EKP tekee lopullisen päätöksen helpotusten myöntämisestä tapauskohtaisesti EKP:n kuulemisasiakirjassa määritettyjen arviointiperiaatteiden perusteella.

EKP kantaa kokonaisvastuun pankkivalvonnan toiminnan tehokkuudesta ja yhdenmukaisuudesta euroalueella, ja sen tulee varmistaa valvonnan tulosten yhtenäisyys. Laitosten suojajärjestelmiin kuuluu yleensä sekä EKP:n suorassa valvonnassa olevia pankkeja että kansallisten valvontaviranomaisten suorassa valvonnassa olevia pankkeja, joten on tärkeää varmistaa, että kaikkia suojajärjestelmiin kuuluvia laitoksia kohdellaan yhdenmukaisesti. Kansallisten valvontaviranomaisten kanssa onkin sovittu, että kuulemisasiakirjassa määritettyjä arviointikriteereitä sovelletaan jatkossa myös kansallisten valvontaviranomaisten vastuulla olevien vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa.

EKP:n kuulemisasiakirjassa on erikseen otettu huomioon mahdolliset uudet lupahakemukset. Kuulemisasiakirja ei vaikuta aiemmin hyväksyttyjen laitosten suojajärjestelmien hyväksyntään. EKP kuitenkin tarkastaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa säännöllisesti, että sellaiset hyväksytyt laitosten suojajärjestelmät, joiden jäseninä on merkittäviä laitoksia, täyttävät vakavaraisuusasetuksen edellytykset koko ajan.

Vastausaika alkaa tänään ja päättyy 15.4.2016. Kuulemiseen liittyvät asiakirjat on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP järjestää 31.3.2016 kello 10.00 (Keski-Euroopan aikaa) kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa. Kuulemistilaisuudesta lähetetään webcast-lähetys EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla ovat myös ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja kuulemisasiakirjan kommentointiin.

Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit sekä vastauksensa ja arvion.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä