Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Danièle Nouy nimetati ametisse järelevalvenõukogu esimehena

16. detsember 2013

ELi Nõukogu nimetas täna Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehena ametisse Danièle Nouy. Eelnevalt on Euroopa Parlament heaks kiitnud EKP nõukogu ettepaneku Nouy ametisse nimetamise kohta. Nouy on kuni viimase ajani tegutsenud Prantsusmaa usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ja kriisilahendamise ameti (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) peasekretärina. Lisaks on ta töötanud Baseli pangajärelevalve komitee asepeasekretäri ja peasekretärina.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul on järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine oluline verstapost euroala pankade ühtse järelevalvemehhanismi loomisel EKP poolt. Danièle Nouyl on ligi 40 aastat kogemust pangandusjärelevalve alal. Tema ametisse nimetamine võimaldab järelevalvenõukogul peatselt tööd alustada ja täita kõik organisatsioonilised nõuded, et asuda alates 4. novembrist 2014 täitma järelevalveülesandeid.

Nouy nimetati ametisse alates 1. jaanuarist 2014 ja tema ametiaeg on viis aastat.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 7455).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine