Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Danièle Nouy mianowana przewodniczącą Rady ds. Nadzoru

16 grudnia 2013

Rada UE powołała dziś Danièle Nouy na stanowisko przewodniczącej Rady ds. Nadzoru w jednolitym mechanizmie nadzorczym przy Europejskim Banku Centralnym. Wcześniej jej kandydatura zaproponowana przez Radę Prezesów EBC została zatwierdzona przez Parlament Europejski. Do niedawna Danièle Nouy była sekretarzem generalnym francuskiego urzędu nadzoru (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Wcześniej sprawowała funkcję zastępcy sekretarza generalnego oraz sekretarza generalnego Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego.

Prezes EBC Mario Draghi: „Powołanie przewodniczącej Rady ds. Nadzoru jest zwieńczeniem ważnego etapu w procesie tworzenia przez EBC jednolitego mechanizmu nadzorczego dla banków w strefie euro. Danièle Nouy wnosi do Rady swoje blisko czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie nadzoru bankowego. Dzięki jej mianowaniu Rada ds. Nadzoru będzie mogła wkrótce rozpocząć prace i spełnić wszystkie wymagania organizacyjne, tak byśmy 4 listopada 2014 mogli przystąpić do realizacji zadań nadzorczych”.

Danièle Nouy została mianowana na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2014.

Kontakt z mediami: Rolf Benders, tel. +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
Demaskowanie nieprawidłowości