Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Priežiūros valdybos pirmininke paskirta Danièle Nouy

2013 m. gruodžio 16 d.

Šiandien Europos Sąjungos Taryba paskyrė ponią Danièle Nouy eiti bendro priežiūros mechanizmo Europos Centriniame Banke priežiūros valdybos pirmininko pareigas. ECB valdančiosios tarybos siūlymui į šias pareigas skirti p. Nouy yra pritaręs ir Europos Parlamentas. Anksčiau p. Nouy ėjo Prancūzijos prudencinės priežiūros ir pertvarkymo tarnybos ( Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) generalinio sekretoriaus pareigas. Prieš tai ji dirbo Bazelio bankų priežiūros komiteto generalinio sekretoriaus pavaduotoja ir generaline sekretore.

ECB Pirmininkas Mario Draghi teigia: „Priežiūros valdybos pirmininko paskyrimas yra labai svarbus įvykis, ECB formuojant bendrą bankų priežiūros mechanizmą euro zonoje. P. Nouy turi daugiau kaip 40 metų patirties bankų priežiūros srityje. Jai pradėjus eiti Priežiūros valdybos pirmininko pareigas, valdyba galės imtis darbų ir sutvarkyti visus organizacinius klausimus ruošiantis vykdyti priežiūros įsipareigojimus nuo 2014 m. lapkričio 4 d.“

Danièle Nouy paskirta penkerių metų kadencijai nuo 2014 m. sausio 1 d.

Žiniasklaidos atstovai užklausimus gali teikti Rolf Benders, tel. +49 69 1344 7455.

Kontaktai žiniasklaidai