Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Danièle Nouy utnämnd till ordförande för tillsynsmämnden

16 december 2013

Europeiska unionens råd har idag utnämnt Danièle Nouy till ordförande för tillsynsnämnden för den gemensamma tillsynsmekanismen vid Europeiska centralbanken. Eurpaparlamentet har redan tidigare godkänt ECB-rådets förslag att utnämna Danièle Nouy. Danièle Nouy har tills nyligen varit generalsekreterare för den franska tillsyns- och rekonstruktionsmyndigheten (Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution). Hon har tidigare varit biträdande generalsekreterare och generalsekreterare i Baselkommittén för banktillsyn.

ECB:s ordförande Mario Draghi sa att utnämningen av ordföranden för tillsynsnämnden utgör en viktig milstolpe när ECB upprättar en gemensam tillsynsmekanism för bankerna i euroområdet. Danièle Nouy har nästan 40 års erfarenhet av banktillsyn. Hennes utnämning gör att tillsynsnämnden kan börja sitt arbete snart och skapa alla organisatoriska förutsättningar för att anta ansvaret för tillsyn från den 4 november 2014.

Danièle Nouy är utnämnd fr.o.m den 1 januari 2014 med en mandatperiod på fem år.

Frågor från media kan ställas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning