Menu

Členka Rady dohledu (zástupkyně ECB)

Oblasti zájmu

  • komunikace aplikovaná na celý trh
  • makroobezřetnostní dohled
  • otázky krizového řízení

Vzdělání

 
studium ekonomie, statistiky a práva, Stockholmská univerzita

Profesní dráha

od října 2019
členka Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu (zástupkyně ECB)
2012–2019
první viceguvernérka, Sveriges riksbank (švédská centrální banka)
2009–2011
ředitelka, švédská asociace bankéřů
2008–2009
předsedkyně Výboru evropských orgánů bankovního dohledu
1995–2007
vedoucí bankovního dohledu, Finansinspektionen (švédský orgán finančního dohledu)
1991–1995
finanční analytička, Finansinspektionen (švédský orgán finančního dohledu)
1977–1991
Sveriges riksbank (švédská centrální banka)
1976–1977
Sparbanken Kronoberg

Další funkce

2015–2019
alternát, Generální rada ECB
2015–2018
členka Evropské rady pro systémová rizika (ESRB)
2014–2018
předsedkyně rady, dánský orgán finančního dohledu
2010–2011
členka rady, rada pro elektronickou identifikaci
2010–2011
členka poradní skupiny IIF pro dohled
2009–2011
členka Výkonného výboru, Evropská bankovní federace
2009–2011
členka rady, Švédská kancelář pro ochranu spotřebitelů v oblasti bankovnictví a financí
2003–2009 a 2013–2019
členka Basilejského výboru pro bankovní dohled