Menu


Juurdepääs dokumentidele

Läbipaistvus on EKP oluline tegevuspõhimõte ja seetõttu suheldakse üldsusega võimaluse korral avatult. Lisaks pressiteadete, kõnede, intervjuude ja väljaannete avaldamisele annab EKP juurdepääsu avalikule dokumendiregistrile, mis sisaldab järgmisi dokumente:

  • EKP eelkäijatega seotud dokumendid;
  • vastuseks avaliku juurdepääsu nõuetele avalikustatud dokumendid;
  • kirjavahetus ELi institutsioonide ja teiste asutustega;
  • välisekspertide osalusega EKP töörühmade dokumendid;
  • juhatuse liikmete ajakavad.

Avalik dokumendiregister