Juurdepääs dokumentidele

Läbipaistvus on EKP oluline tegevuspõhimõte ja seetõttu suheldakse üldsusega võimaluse korral avatult. Lisaks pressiteadete, kõnede, intervjuude ja väljaannete avaldamisele annab EKP juurdepääsu avalikule dokumendiregistrile, mis sisaldab järgmisi dokumente:

  • EKP eelkäijatega seotud dokumendid;
  • vastuseks avaliku juurdepääsu nõuetele avalikustatud dokumendid;
  • kirjavahetus ELi institutsioonide ja teiste asutustega;
  • välisekspertide osalusega EKP töörühmade dokumendid;
  • juhatuse liikmete ajakavad.

Avalik dokumendiregister