Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda viešas konsultacijas dėl rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas

2016 m. rugsėjo 12 d.
  • ECB skelbia rekomendacinį dokumentą bankams apie neveiksnias paskolas (toliau – NP) ir dėl jo pradeda viešas konsultacijas.
  • Konsultacijos pradedamos šiandien ir truks iki lapkričio 15 d., o lapkričio 7 d. bus surengtas viešas svarstymas.
  • ECB taip pat skelbia pirmąjį atskirų šalių praktikos NP klausimu sąvadą.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien pradeda viešas konsultacijas dėl rekomendacinio dokumento bankams, kuriame išdėstoma, kaip reikėtų tvarkytis su neveiksniomis paskolomis (NP). Bankams skirtas NP rekomendacinis dokumentas skelbiamas ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje. Pastabas dėl šio dokumento galima teikti iki 2016 m. lapkričio 15 d.

NP rekomendaciniame dokumente aptariami pagrindiniai su strategija, valdymu ir operacijomis susiję aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti norint sėkmingai spręsti su NP susijusius klausimus. Rekomendaciniame dokumente bankams pateikiama rekomendacijų ir aprašomi geriausios praktikos pavyzdžiai, kuriuos nustatė ECB Bankų priežiūra ir kurie ateityje sudarys ECB priežiūros lūkesčius.

Rekomendaciniame dokumente didelį NP portfelį turintiems bankams rekomenduojama nusistatyti aiškią strategiją, suderintą su verslo planu ir rizikos valdymo sistema, kad patikimais, praktiškais ir tinkamu laiku taikomais metodais neveiksnių paskolų lygis būtų veiksmingai valdomas ir galiausiai sumažintas. Banko strategijoje kiekvienam portfeliui turėtų būti nustatyti kiekybiniai tikslai ir parengtas išsamus jų įgyvendinimo planas. Kad NP būtų veiksmingai valdomos, bankai primygtinai raginami įdiegti tinkamas valdymo ir operacines struktūras. Tai turėtų būti daroma aktyviai į šią veiklą įtraukiant banko vadovybę, sukuriant NP valdyti skirtus padalinius ir nustatant aiškią NP valdymo politiką.

Rekomendaciniame dokumente išdėstomos perspektyvios ilgalaikės ir trumpalaikės restruktūrizavimo priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų neveiksniomis pripažintų paskolų grąžinimą. Bankams pateikiama gairių, kaip pagal tarptautines rekomendacijas skaičiuoti vertės sumažėjimą ir nurašymus. Dokumente taip pat apibrėžiama, kokią politiką, procedūras ir atskleidimo reikalavimus bankai turėtų taikyti atlikdami nekilnojamojo turto, turimo kaip NP įkaitas, vertinimus.

Šiuo rekomendaciniu dokumentu remsis priežiūros institucijos, per reguliarų priežiūrinį dialogą vertindamos, kaip bankai susitvarko su NP. Kai kurių bankų ir kai kurių euro zonos šalių didelio NP lygio problemą pradėta spręsti 2014 m. atliekant išsamų vertinimą. Tada pirmą kartą bankų turtas buvo įvertintas pagal visiems vienodus kriterijus. Dėl to atitinkamai pagerėjo atidėjinių lygis, o tai priežiūros institucijoms suteikė tvirtą pagrindą toliau spręsti šį klausimą. Priimant šį rekomendacinį dokumentą tęsiamas NP lygio mažinimo procesas ir kartu pripažįstama, kad dar prireiks šiek tiek laiko, kol NP lygis bus sumažintas iki priimtino. Taip pat vis daugiau dėmesio skiriama stebėjimui, ar atidėjiniai formuojami ir skolos nurašomos laiku.

ECB kartu su aštuoniomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis parengė nacionalinių priežiūros institucijų praktikos ir teisinių sistemų NP klausimais sąvadą. Vienos šalys su NP susijusioms problemoms spręsti nedelsdamos ėmėsi koordinuotų prudencinių, teisinių ir kitokių priemonių, o kitos dar galėtų patobulinti savo teisinę ir teisminę sistemas, kad būtų galima laiku imtis veiksmų NP suvaldyti.

Konsultacijos dėl rekomendacinio dokumento pradedamos šiandien ir bus vykdomos iki lapkričio 15 d. Bankams skirtas rekomendacinis dokumentas, rekomendacinio dokumento santrauka, praktikos sąvadas ir kiti susiję dokumentai skelbiami ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje.

Tikimasi, kad, priėmus rekomendacinį dokumentą, atsižvelgdami į iškylančių sunkumų mastą ir sudėtingumą, bankai jo nuostatas taikys laikydamiesi proporcingumo principo ir be reikalo nedelsdami. Pasibaigus konsultacijoms rekomendacinis dokumentas bus baigiamas rengti ir artimiausiais mėnesiais bus paskelbtas galutinis jo tekstas.

Vykdydamas viešas konsultacijas ECB savo patalpose Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 7 d. 15.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) surengs viešą svarstymą. Viešą svarstymą bus galima stebėti ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje. Interneto svetainėje taip pat pateikiama išsamesnės informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti į viešą svarstymą ir kaip pateikti pastabas. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas ir atsakymus bei šių pastabų vertinimą.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui tel. +49 69 1344 6925 arba Ronanui Sheridanui tel. +49 69 1344 7416.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus