Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk publisku apspriešanu attiecībā uz norādījumiem bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem

2016. gada 12. septembrī
  • ECB publicē apspriešanai norādījumus bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK).
  • Apspriešanas periods ilgst no šodienas līdz 15. novembrim un ietver atklātu sēdi 7. novembrī.
  • ECB publicē arī pirmo vērtējumu par valstu praksi INK jomā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāka sabiedrisko apspriešanu par pieeju ienākumus nenesošiem kredītiem (INK). Norādījumi bankām par INK pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Sabiedrība pašlaik var iesniegt komentārus līdz 2016. gada 15. novembrim.

INK norādījumos aplūkoti galvenie aspekti attiecībā uz stratēģiju, pārvaldību un darbību, kas ir būtiski, lai veiksmīgi risinātu ar INK saistītus jautājumus. Norādījumi sniedz ieteikumus bankām, kā arī aplūko ECB banku uzraudzības labāko praksi, uz kuru balstīsies ECB uzraudzības turpmākā virzība.

Lai efektīvi pārvaldītu un ar laiku efektīvi, reālajām iespējām atbilstoši un savlaicīgi samazinātu INK apjomu, bankām ar augstu INK līmeni norādījumos tiek ieteikts izstrādāt skaidru stratēģiju, kas būtu saskaņota ar to biznesa plāniem un risku pārvaldības plānu. Bankas stratēģijā jāiekļauj kvantitatīvu mērķu noteikšana katram portfelim, kā arī sīki izstrādāts izpildes plāns. Lai efektīvi atgūtu INK, bankas tiek mudinātas ieviest atbilstošas pārvaldības un darbības struktūras. Tas jādara ciešā sadarbībā ar bankas vadību, izveidojot īpašas INK atgūšanas procesa grupas un izstrādājot skaidru INK atgūšanas politiku.

Norādījumi sniedz īstermiņa un ilgtermiņa iespējas attiecībā uz dzīvotspējīgiem atvieglojumu piešķiršanas risinājumiem ar mērķi atgriezt riska pozīciju ilgtspējīgas atmaksas stāvoklī. Bankām tiek sniegtas norādes, kā novērtēt vērtības samazināšanos un norakstīšanu atbilstoši starptautiskiem ieteikumiem. Norādījumos tiek izklāstīta arī politika, procedūras un informācija, kas bankām jāatklāj, novērtējot kā INK nodrošinājumu turētu nekustamo īpašumu.

Norādījumi kalpos uzraudzības iestādēm par pamatu, lai regulārā uzraudzības dialoga ietvaros novērtētu, kā bankas risina INK jautājumu. Lai samazinātu augsto INK līmeni, dažās bankās un euro zonas valstīs tiek īstenots process, kas aizsākās ar 2014. gada visaptverošo novērtējumu. Šajā novērtējumā banku aktīvi pirmo reizi tika novērtēti pēc vienādiem kritērijiem, tādējādi nodrošinot atbilstošāku uzkrājumu līmeni, tādējādi radot uzraudzības iestādēm stabilu pamatu tālākai problēmas risināšanai. Norādījumi ir balstīti uz šo procesu nolūkā samazināt INK līmeni, atzīstot, ka INK samazināšana līdz pieņemamam līmenim prasīs zināmu laiku, bet pakāpeniski arī pievēršot lielāku uzmanību uzkrājumiem un norakstīšanai.

ECB kopā ar astoņām valstu uzraudzības iestādēm veica arī valstu uzraudzības prakses un ar INK saistītās juridiskās bāzes novērtējumu. Lai gan vairākas valstis ir veikušas proaktīvus un koordinētus prudenciālus, tiesiskus un cita veida pasākumus, lai risinātu šo problēmu, dažas valstis varētu vēl vairāk uzlabot to juridisko un tiesisko regulējumu, lai veicinātu savlaicīgu INK atgūšanu.

Norādījumu apspriešana sākas šodien un noslēdzas 15. novembrī. Attiecīgie dokumenti, kas ietver norādījumus bankām, prezentāciju par norādījumiem un novērtējuma ziņojumu, ir pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Pēc norādījumu ieviešanas no bankām tiks sagaidīts, ka tās īstenos norādījumus, ievērojot proporcionalitāti un pienācīgu steidzamības pakāpi, atbilstoši problēmu apmēram un nopietnībai. Norādījumi tiks pabeigti pēc apspriešanas procesa, un dokumenta galīgo versiju publicēs tuvākajos mēnešos.

2016. gada 7. novembrī plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota atklāta sēde šīs apspriešanas ietvaros. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Interneta vietnē atrodama arī informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar atbildēm un komentāru novērtējumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925) vai Ronana Šeridana (Ronan Sheridan, tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana