Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja javno posvetovanje o napotkih bankam v zvezi s slabimi posojili

12. september 2016
  • ECB je za namene posvetovanja objavila napotke bankam v zvezi s slabimi posojili.
  • Obdobje posvetovanja traja od danes do 15. novembra ter vključuje javno obravnavo, ki bo 7. novembra.
  • ECB je objavila tudi popis nacionalnih praks na področju slabih posojil.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o napotkih bankam v zvezi z obravnavo slabih posojil. Napotki bankam o slabih posojilih so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Predstavniki javnosti lahko zdaj do 15. novembra 2016 dajo svoje pripombe.

Napotki o slabih posojilih obravnavajo glavne vidike na področju strategije, upravljanja in poslovanja, ki so ključni pri uspešnem reševanju slabih posojil. Napotki dajejo priporočila bankam ter opisujejo več primerov dobre prakse, ki jih je zbral bančni nadzor v ECB in bodo v prihodnje predstavljali nadzorniška pričakovanja ECB.

Napotki priporočajo, da banke z visoko ravnijo slabih posojil pripravijo jasno strategijo, ki je usklajena s poslovnim načrtom in okvirom upravljanja s tveganji, s čimer bodo lahko učinkovito upravljale obseg slabih posojil in ga nazadnje verodostojno, izvedljivo in pravočasno zmanjšale. V strategijo banke morajo biti vključeni tudi kvantitativni cilji po portfeljih in podroben izvedbeni načrt. Napotki pozivajo banke, naj vzpostavijo ustrezno strukturo upravljanja in poslovanja, s čimer bodo omogočile učinkovito izterjavo slabih posojil. To je treba doseči tako, da so tesno vključeni tudi upravljalni organi, da se vzpostavijo posebne enote za izterjavo slabih posojil ter da se določijo jasne politike v zvezi z izterjavo slabih posojil.

Napotki dajejo različne kratkoročne in dolgoročne možnosti glede izvedljivih rešitev restrukturiranja s ciljem, da se izpostavljenosti vrnejo na raven, ki omogoča vzdržno odplačevanje. Bankam dajejo usmeritve o merjenju oslabitev in odpisov v skladu z mednarodnimi priporočili. Napotki opisujejo tudi politike, postopke in razkritja, ki jih morajo banke uporabiti, ko vrednotijo nepremičnine, zastavljene kot zavarovanje slabih posojil.

Napotki bodo v okviru rednega nadzorniškega dialoga služili kot podlaga nadzornikom pri ovrednotenju, kako banke obravnavajo slaba posojila. Ukvarjanje z visoko ravnijo slabih posojil v nekaterih bankah in državah euroobmočja je proces, ki se je začel s celovito oceno leta 2014. S to oceno so bila prvič z enakim vatlom ovrednotena sredstva bank, kar je privedlo do ustreznejše ravni rezervacij, s čimer so nadzorniki dobili dobro podlago za nadaljnjo obravnavo tega vprašanja. Napotki so nadaljevanje tega procesa, ki gre v smer zniževanja ravni slabih posojil, pri čemer priznavajo, da bo potrebno nekaj časa, preden se bodo slaba posojila zmanjšala na primerno raven, vendar večjo pozornost postopoma usmerjajo tudi na pravočasnost rezervacij in odpisov.

Obenem je ECB skupaj z osmimi nacionalnimi nadzornimi organi izvedla popis nacionalnih nadzorniških praks in pravnih okvirov o slabih posojilih. Medtem ko je več držav za rešitev tega vprašanja sprejelo proaktivne in usklajene bonitetne, pravosodne in druge ukrepe, pa bi lahko nekatere druge države nadalje izboljšale svoj pravni in pravosodni okvir ter tako pospešile pravočasno izterjavo slabih posojil.

Posvetovanje o napotkih se začenja danes in bo trajalo do 15. novembra. Dokumenti, med katerimi so napotki bankam, predstavitev o napotkih in poročilo o popisu nacionalnih praks, so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Pri izvajanju se od bank pričakuje, da bodo napotke uporabljale proporcionalno in z ustrezno nujnostjo, tj. v skladu z obsegom in resnostjo izzivov, s katerimi se soočajo. Napotki bodo dokončani po zaključku posvetovanja, končni dokument pa bo objavljen v prihodnjih mesecih.

ECB bo 7. novembra 2016 ob 15.00 po srednjeevropskem času v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila tudi javno obravnavo. Spletni prenos obravnave bo potekal na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Na istem spletnem mestu so na voljo tudi navodila za prijavo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe z odgovori in oceno pripomb.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925, ali Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo