Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB nustatė bendrą priežiūros mokesčių sumą 2016 m.

2016 m. balandžio 28 d.
  • 2016 m. bankai sumokės 404 mln. eurų priežiūros mokesčių.
  • 129 svarbūs bankai mokės 88,4 % bendros mokesčių sumos, 3 200 mažiau svarbių bankų mokės 11,6 % sumos.
  • Mokesčiai apskaičiuoti nuodugniai išanalizavus ECB patirtį pirmus metus vykdant jam pavestus priežiūros uždavinius.

ECB apskaičiavo, kad 2016 m. jo bendros išlaidos, susijusios su ECB vykdoma rizikos ribojimu pagrįsta bankų sistemos priežiūra, bus 404 mln. eurų. Palyginti su 2015 m., šios išlaidos padidėjo 23,9 %.

Išlaidas sudaro visų pirma tiesioginės ECB bankų priežiūros generalinių direktoratų ir Priežiūros valdybos sekretoriato išlaidos, patirtos jiems vykdant pavestus uždavinius. Kruopščiai išanalizavęs patirtį, sukauptą per pirmus metus, kai buvo pradėti vykdyti su priežiūra susiję uždaviniai, ECB nusprendė, kad priežiūros išteklius reikia padidinti. Dėl šio padidinimo ir dėl veiksmų, skirtų konkrečioms sritims, kurioms reikia daugiau priežiūros, padidės išlaidos 2016 m. pradžioje įvardytiems priežiūros prioritetams įgyvendinti.

2016 m. bankų priežiūros sričiai ECB skyrė dar 160 etatų. Numatoma, kad etatų skaičių reikės didinti ir 2017 m., nors ir ne taip ženkliai. Didėjant darbuotojų skaičiui atitinkamai didėja ir išlaidos patalpoms. Kitos priežastys, lėmusios išlaidų didėjimą, susijusios su ECB dalyvavimu vykdant Europos bankininkystės institucijos kas dvejus metus organizuojamą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir su tikslinėmis vidaus modelių peržiūromis.

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. ECB nuosekliai plėtė savo organizacinę struktūrą. Tai jis darė itin apdairiai įvertinęs išteklių poreikį ir atsižvelgdamas į tai, kad laikui bėgant šie poreikiai gali kisti. Pastovi ECB priežiūros metinių išlaidų suma turėtų paaiškėti vidutiniu laikotarpiu.

Kokio dydžio mokestį mokės konkretus bankas, bus nustatyta atsižvelgiant į banko svarbą ir rizikos pobūdį, pagal metinius mokestinius veiksnius, kuriuos visi prižiūrimi bankai turi pateikti už praėjusius, gruodžio 31 d. pasibaigusius, metus. Metinis priežiūros mokestis skaičiuojamas pagal aukščiausią konsolidavimo lygį Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose valstybėse narėse. Mokestis susideda iš dviejų dalių: minimalios sumos, sudarančios 10 % visos susigrąžintinų išlaidų sumos, ir kintamosios dalies, sudarančios likusius 90 % visos susigrąžintinų išlaidų sumos. Mažiausiems svarbiems bankams, kurių visas turtas sudaro iki 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.

Bankai gaus individualius pranešimus apie sąskaitą 2016 m. spalio mėn.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

Kontaktai žiniasklaidai