Menu
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H EKT ορίζει τα συνολικά εποπτικά τέλη για το 2016

28 Απριλίου 2016
  • Τα εποπτικά τέλη που θα καταβάλουν οι τράπεζες ανέρχονται σε 404 εκατ. ευρώ για το 2016.
  • Οι 129 σημαντικές τράπεζες θα καλύψουν το 88,4% του κόστους της εποπτείας και οι 3.200 λιγότερο σημαντικές τράπεζες το 11,6%.
  • Τα τέλη αποτυπώνουν μια διεξοδική ανάλυση των εμπειριών της ΕΚΤ κατά το πρώτο έτος άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων.

H EKT έχει υπολογίσει ότι το συνολικό κόστος που συνδέεται με τα καθήκοντα προληπτικής εποπτείας του τραπεζικού τομέα θα ανέλθει σε 404 εκατ. ευρώ για το 2016. Πρόκειται για αύξηση κατά 23,9% σε σχέση με το ποσό που είχε τιμολογηθεί το 2015.

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις άμεσες δαπάνες για την εκπλήρωση του έργου των γενικών διευθύνσεων της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου. Κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης των εμπειριών που αποκόμισε κατά το πρώτο έτος άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων, η ΕΚΤ έκρινε αναγκαία την αύξηση των εποπτικών της πόρων. Σε συνδυασμό με δράσεις οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς που χρήζουν πρόσθετης εποπτικής προσοχής, αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος εφαρμογής των εποπτικών προτεραιοτήτων που τέθηκαν στις αρχές του 2016.

Το προσωπικό της ΕΚΤ που ασχολείται με την τραπεζική εποπτεία αυξήθηκε κατά 160 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2016. Το 2017 εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί μια σειρά περαιτέρω προσλήψεων, αν και σε μικρότερο βαθμό. Οι πρόσθετες ανάγκες σε προσωπικό επιφέρουν επίσης μια κάποια άνοδο των δαπανών που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Άλλες αυξήσεις του κόστους συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τη συμμετοχή της ΕΚΤ στην εκπόνηση των ανά διετία ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και με τον στοχευμένο έλεγχο των εσωτερικών υποδειγμάτων.

Από τον Νοέμβριο του 2014 η ΕΚΤ αναπτύσσει σταδιακά τις οργανωτικές δομές της βάσει πολύ συνετών εκτιμήσεων σχετικά με τους απαιτούμενους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να χρειαστούν τροποποιήσεις με την πάροδο του χρόνου. Εκτιμάται ότι οι συνολικές ετήσιες εποπτικές δαπάνες της ΕΚΤ θα φτάσουν σε ένα σταθερό επίπεδο μεσοπρόθεσμα.

Το ύψος των επιμέρους τελών για κάθε τράπεζα θα καθορίζεται ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας, με βάση τους ετήσιους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους που παρέχουν όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το εποπτικό τέλος υπολογίζεται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Είναι το άθροισμα μιας ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους για όλες τις τράπεζες, η οποία αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού προς ανάκτηση ποσού δαπανών, και μιας μεταβλητής συνιστώσας εποπτικού τέλους, η οποία αφορά τον επιμερισμό του υπόλοιπου 90% των δαπανών. Η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο για τις μικρότερες σημαντικές τράπεζες με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως 10 δισεκ. ευρώ.

Οι τράπεζες θα λάβουν την αντίστοιχη ειδοποίηση καταβολής τέλους τον Οκτώβριο του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ronan Sheridan, τηλ.: +49 69 1344 7416.

Εκπρόσωποι Τύπου