Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB nosaka kopējās uzraudzības maksas 2016. gadam

2016. gada 28. aprīlī
  • Banku uzraudzības maksas 2016. gadā būs 404 milj. euro.
  • 129 nozīmīgajām bankām jāmaksā 88.4%; 3 200 mazāk nozīmīgajām bankām – 11.6%.
  • Uzraudzības maksas atspoguļo rūpīgu ECB pieredzes analīzi pēc pirmā gada, kad tika veikti uzraudzības uzdevumi.

ECB aplēsusi, ka ar banku sistēmas prudenciālo uzraudzību saistīto uzdevumu kopējās izmaksas 2016. gadā veidos 404 milj. euro. Tas ir par 23.9% vairāk salīdzinājumā ar 2015. gadā iekasēto summu.

Izdevumus galvenokārt veido ECB banku uzraudzības ģenerāldirektorātu un Uzraudzības valdes sekretariāta tiešie izdevumi, kas nepieciešami to pienākumu veikšanai. Rūpīgi analizējot gūto pieredzi pēc pirmā gada, kad tika veikti uzraudzības uzdevumi, ECB nolēma, ka nepieciešams palielināt uzraudzības izmaksas. Kopā ar darbībām, kas vērstas uz specifiskām jomām, kurām jāpievērš papildu uzmanība, tas radījis lielākas izmaksas, kas nepieciešamas 2016. gada sākumā noteikto uzraudzības prioritāšu īstenošanai.

ECB darbinieku skaits, kuri darbojas banku uzraudzības jomā, 2016. gadā pieauga par 160 pilna darba laika ekvivalenta amata vietām. Gaidāms, ka 2017. gadā būs nepieciešams turpmāks darbinieku skaita pieaugums, kas gan būs mazāks. Ar papildu personālu saistītas arī nedaudz augstākas telpu izmaksas. Citu izmaksu pieaugums ietver izmaksas, kas saistītas ar ECB dalību Eiropas Banku iestādes stresa testu, kurus veic reizi divos gados, īstenošanā un iekšējo modeļu mērķpārbaudi.

ECB kopš 2014. gada pakāpeniski veidojusi organizatorisko struktūru, pamatojoties uz ļoti piesardzīgām aplēsēm par nepieciešamajiem līdzekļiem, ņemot vērā, ka laika gaitā, iespējams, būs nepieciešams veikt korekcijas. Gaidāms, ka ECB kopējie gada uzraudzības izdevumi sasniegs stabilu līmeni vidējā termiņā.

Katras bankas individuālā maksa tiks noteikta atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam, izmantojot gada maksu noteicošos faktorus, ko visas uzraudzītās bankas iesniegušas par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Uzraudzības maksu nosaka Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistīto dalībvalstu ietvaros augstākajā konsolidācijas līmenī. To veidos maksas minimālās komponentes, kas attiecas uz visām bankām, (atspoguļojot 10% no atlīdzināmās summas) un mainīgās komponentes summa, lai noteiktu atlikušos 90% izmaksu. Mazākajām nozīmīgajām bankām, kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente tiek uz pusi samazināta.

Bankas saņems individuālos rēķinu paziņojumus 2016. gada oktobrī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana (Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

Kontaktinformācija presei