Menu

Slovenčina

Ktoré časti týchto internetových stránok sú k dispozícii v slovenčine?

Všeobecné informácie o bankovom dohľade v rámci jednotného mechanizmu dohľadu
About

Informácie o rozhodovacích postupoch a organizačných aspektoch jednotného mechanizmu dohľadu
Organisation & Governance

Právny rámec súvisiaci s úlohami a zodpovednosťami ECB v oblasti dohľadu (niektoré časti v slovenčine k dispozícii nie sú)
Legal Framework

Tlač a publikácie, Postupy dohľadu: tieto sekcie sú k dispozícii len v angličtine, ale obsahujú rôzne publikácie a dokumenty v slovenčine.
Media & Publications Supervisory practices

Ako zobraziť informácie v slovenčine?

Dostupné jazyky

Ak si chcete otvoriť slovenskú verziu, v políčku nad hlavnou ponukou kliknite na „Other languages“ a potom na „slovenčina“.

Zvolený jazyk sa potom uloží ako preferovaný jazyk používateľa a zobrazuje sa automaticky vedľa tlačidla hlavného jazyka aktuálneho dokumentu i všetkých ďalších dokumentov, ktoré sú v danom jazyku na internetovej stránke ECB k dispozícii.