Menu

Dansk

Hvor findes der oplysninger på dansk her på webstedet?

Generel information om banktilsyn inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM – Single Supervisory Mechanism).
About

Nærmere oplysninger om SSM's beslutningsproces og organisation.
Organisation & Governance

Søg i retsgrundlaget for ECB's tilsynsmæssige opgaver og ansvar. Nogle af webstedets underafsnit findes ikke på dansk.
Legal Framework

Medier & Publikationer og Tilsynspraksis: Få adgang til forskellige publikationer og andre dokumenter på dansk, selv om sproget i disse afsnit er engelsk.
Media & Publications Supervisory practices

Hvordan får man adgang til information på dansk?

Sprogversioner

Klik på "Other languages" og "Dansk" i feltet oven for hovedmenuen for at få adgang til den danske version

Når først et sprog er valgt, bliver det brugerens foretrukne sprog og vises automatisk ved siden af "Other languages". Dette gælder både for det aktuelle dokument og eventuelle andre dokumenter på webstedet, der findes på dette sprog.