Menu

Latviešu valoda

Kuras šīs interneta vietnes sadaļas pieejamas latviešu valodā?

Šeit pieejama vispārēja informācija par banku uzraudzību Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.
About

Uzziniet par Vienotā uzraudzības mehānisma lēmumu pieņemšanas procedūrām un organizatoriskajiem aspektiem.
Governance & Organisation

Meklējiet tiesību aktus saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem. Ņemiet vērā, ka dažas sadaļas nav pieejamas latviešu valodā.
Legal Framework

Preses paziņojumi un publikācijas un uzraudzības prakse: šīs sadaļas pieejamas tikai angļu valodā, taču tajās atradīsiet dažādas publikācijas un citus materiālus latviešu valodā.
Media & PublicationsSupervisory practices

Kā atrast informāciju latviešu valodā

Pieejamās valodas

Lai atvērtu latviešu valodas versiju, laukā virs galvenās izvēlnes klikšķiniet uz "Other languages" ("Citas valodas") un pēc tam uz "Latviešu".

Kad būsiet izvēlējušies valodu, šī valoda kļūs par lietotāja vēlamo valodu un tiks automātiski rādīta blakus galvenajam valodas taustiņam gan attiecībā uz konkrēto dokumentu, gan visiem pārējiem dokumentiem, kuri interneta vietnē pieejami attiecīgajā valodā.